Vi säkerställer driftsäkra lokallösningar inom sjukhus

Lösningar anpassade för kritisk samhällsinfrastruktur

Sjukhusmiljöer är idag under hård belastning.
Att välja en modulär lösning för att till exempel möta underkapacitet eller för att möjliggöra evakuering av befintlig verksamhet gör det lättare att uppnå och säkerställa att vårdbehovet kan tillgodoses, oavsett utmaningar på sjukhusområdet.

Modulstrukturen är en flexibel lösning med avseende på byggnaders behov och funktioner, inklusive deras format och plats. Vi har lösningar för allt från operationssalar, laboratorium, renrum, intensivvårdslokaler till diagnostik.

Exempel rumstyper:

– Operationssalar (finns även som standardlösning)
– Intensivvårdslokaler
– Diagnostik (MR, CT, Radiologi etc)
– Sterilcentraler
– Laboratorium
– Vårdrum
– Renrum

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ditt projekt. Kontakta Jörgen Stenqvist jorgen.stenqvist@medicsolutionnordic.com eller kontakta oss via kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Utöka din kapacitet för operationer?

Modulära operationssalar vid nybyggnation, ombyggnation eller renovering.

Det finns idag ett växande problem med resistenta bakterier inom sjukvården vilket gör att kraven på lokalernas renhet ökar.

Vårt koncept med Modulära Operationssalar är resultatet av en långsiktig produktutveckling som startade 2010 i samarbete med experter i branschen. Målsättningen i projektet var att skapa en bättre renrumsmiljö för både patienten och utföraren. Med operationssalar från oss säkerställer du kapacitet, produktivitet, kvalitet och patientsäkerhet vid nybyggnation, ombyggnation eller renovering av sjukhus.

Enheterna är konstruerade för att uppfylla den uppdaterade standarden gällande mikrobiologisk renhet i operationsrummet, SIS-TS 39:2015. Varje projekt är unikt, så det finns också möjlighet till utökade funktioner vid behov.

Läs om hur Karlskoga lasarett ökade sin kapacitet och produktivitet

Behöver du bygga ut intensivvården?

Kvalitetssäkrade intensivvårdslokaler

På intensivvårdsavdelningar vårdas patienter som behöver avancerad övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. Det ställer höga krav på lokalerna, både gällande renhet, patientsäkerhet och funktionalitet. Våra modulära lösningar klarar dessa högt ställda krav och är en flexibel lösning gällande behov, funktion och placering. Du kan välja fristående lösningar, eller att docka emot befintlig byggnad, vare sig du är ute efter en tillfällig eller permanent lösning.

Att planera och utforma röntgenrum

Rum inom diagnostik, röntgen, MR, Radiologi

Röntgenrum ställer stora krav på dimensioner, patientflöde och strålskydd. Vi är vana vid att hantera högteknologiska lokaler som klarar allt från avancerad utrustning, strömförsörjning och strålskydd. Våra prefabricerade moduler skapar en bra arbetsmiljö för personalen och vi säkerställer optimerade ljusförhållanden, placering av utrustning och ljudflöden.

Vi bistår med vår expertis och vägleder er i planeringen av er utbyggnad eller er evakueringslösning, för att skapa den mest funktionella lösningen.

Laboratorium

Säkerställ er sterilcentral

Modulära prefabricerade sterilcentraler

Lika höga krav som det ställs på steriltekniker ställs det på själva sterilcentralerna. Klarar inte sterilcentralen att leverera sterilgods i rätt mängd och kvalitet kan det få dramatiska konsekvenser för sjukhusets förmåga att utföra operationer. Därför dimensioneras och byggs våra prefabricerade sterilcentrallösningar för att uppnå en hög grad av både renhet och driftsäkerhet. Våra nyckelfärdiga lokallösningar för sterilcentraler kan täcka era permanenta och eller tillfälliga behov oavsett om det handlar om att utöka eller byta ut delar eller hela din sterilcentral.

Kontakta oss så visar vi hur våra lösningar för sterilcentraler kan passa för dig.

Bryt infektionskedjorna

Vi löser utmaningen med desinfektion och tvätt av sängar och madrasser för sjukvården

Tillsammans med Semi Staal A/S har vi tagit fram ett modulärt koncept som kan lösa utmaningen med desinfektion och tvätt av sängar och madrasser för sjukvården. Semi Staal är en ledande leverantör inom detta segment och genom att förena våra kompetenser har vi fått fram en genomarbetad lösning som öppnar upp för att sjukhus med ont om plats kan få tillgång till en nyckelfärdig automatiserad lösning. Ett automatiserat system för tvätt och desinfektion av sängar och madrasser bidrar till att bryta infektionskedjor på sjukhus samt frigör tid för personalen att lägga på annat, t ex patientvård.

Läs mer om Semi Staal på deras hemsida

Läs mer om konceptet här

Lokaler för avancerade forskarmiljöer

Evakueringslösningar eller permanenta lösningar för laboratorium

Laboratorium är ofta störningskänsliga verksamheter som är beroende av en högteknologisk miljö för att forskningen ska kunna bedrivas utan störning. Eftersom laboratorier innehåller dyr och krävande utrustning ställs ofta höga och kundspecifika krav på till exempel akustik, ventilation och kraftförsörjning. Vi kan leverera högt kravställda lösningar på kort tid för både temporära och permanenta behov. Det finns stor möjlighet att anpassa lokalen efter verksamheten, både gällande funktion och layout.

Läs mer om hur vi anpassat laboratorielösningar för Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet.

Läs intervjun här

Renrum som möter de tuffa kravställningarna

Från över 30 års erfarenhet som leverantör av renrum har vi byggt upp gedigen erfarenhet att leverera allt från ultrarena miljöer till enklare laboratorier.

Att möta tuffa kravställningar och att leverera lokaler som uppfyller renrumsstandarder möjliggörs genom minutiös design och projektering. Vi prefabricerar lösningen i Emtunga där produktionsanläggningen erbjuder lokaler med god arbetsmiljö och med kompetent personal. Oavsett om ni har ett temporärt eller permanent behov av renrum så kan vi tillhandahålla lämplig lösning.

Vill du veta mer?