MedicSolution Nordic

Prefabricerade modulära byggnationer anpassade för kritisk samhälls-infrastruktur

Vi levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer, anpassade för samhällskritisk infrastruktur.

Vi designar, projekterar och producerar produkter som är fullt integrerade med utrustning som är testad och kvalitetssäkrad i vår samarbetspartners fabrik i Emtunga. Våra lösningar är anpassade för samhällskritisk infrastruktur och vi strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Vårt erbjudande utvecklas därför löpande utefter kundens verksamhet och behov.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med en lösning anpassad till din verksamhet.

Kontakt

Svensk produktion – Global marknad

100%

Svensk produktion.

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler.

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

30+

Leverans till mer än 30 länder.

Vi levererar på hårt ställda krav världen över

Vi har i över 40 år från fabriken i Emtunga levererat prefabricerade modulära lösningar till krävande marknader runt om i världen.

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practice” från projektering till leverans. Under vår 40-åriga historia har vi levererat moduler till över 30 olika länder.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sätt att arbeta och strävar efter ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt.

Ett led i detta är att hitta lösningar som är skonsammare mot miljön. Att vara nyfiken på sätt att utveckla bolaget på bästa hållbara sätt är för oss en självklarhet. Utmaningarna är många, men att ha miljöaspekten på agendan varje dag hjälper oss att hålla fokus och ständigt utvecklas.

Varje år följer vi upp vårt miljöarbete och sätter nya mål för ständig förbättring och fortsatt hållbar utveckling.

Fabriken som drivs av vår samarbetspartner Swedish Modules KeyPlants AB är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:215 vilket visar att även de lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Bland annat har de infört rutiner för att optimera användandet samt att inte förbruka mer råvaror än nödvändigt i produktionsprocessen. Vid produktionen uppkommer även en del avfall vilket de ständigt följer upp och mäter. Dessutom källsorteras det avfall som uppstår för att minimera avfallet som måste gå som deponi.

Därför ska du använda våra lösningar

En flexibel lösning för både permanenta och tillfälliga lokaler.
Kort leveranstid jämfört med platsbyggt. Upp till 50 % snabbare leveranstid vilket möjliggör snabbare tillgång till kapacitet.
Minimal störning på plats – Känslig befintlig verksamhet störs minimalt tack vare kort tid på byggarbetsplats (cirka fem veckor).
Hyr eller köp beroende på dina behov; till exempel temporär eller permanent lösning.

Hållbara lösningar – Våra prefabricerade moduler kan omplaceras, återanvändas, renoveras och återanpassas.
Industriell premium – Produkter designade för att leva länge. Robust stålkonstruktion som möjliggör bland annat hög prefabriceringsgrad, god arbetsmiljö, tyngre processutrustning och tunga lyft. Tillverkad i en säker inomhusmiljö i Sverige.
Riskminimering – 95 % av byggnationen sker i produktionsanläggningen vilket resulterar i en ”plug &Play”-lösning. Bidrar bland annat till riskminimering för tidplan och budget.

Filmer från verksamheten

Hur vi gör skillnad

Business

Affärsförmåga
Långsiktigt hållbart företag, för både våra kunder och oss.

Relationship builders

Relationsbyggare
Alltid lösningsorienterad med kunden i fokus.

Trancparency

Transparens
Kundengagemang och ärlighet i både intern och extern kommunikation.

Always curious

Nyfikna
Vi studerar trender och strukturer och har ett öppet sinne för förändring och utveckling.

Svensk produktion i samarbete med Swedish Modules KeyPlants AB

  • Produktion utförd i Emtunga, Sverige
  • Stor produktionsanläggning som erbjuder en hög grad av skalbarhet:
    – 8.500 kvm inomhusproduktionsområde
    – 50 000 kvm total produktion utomhus
  • Platsen erbjuder utmärkta transporter med industrihamnar (t.ex. i Göteborg och Uddevalla) och motorvägsnät i närheten