Organisation

Styrelse

Svante Andersson

Styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1967

Utbildning och Arbetslivserfarenhet
Entreprenör. Medgrundare till MedicSolution Nordic AB (tidigare Swedish Modules AB)
Andra väsentliga uppdrag: Ägare till Stenhaga Invest AB
Ägare genom bolag / oberoende: Huvudägare via Stenhaga Invest AB

Svante Andersson

Kjell-Ove Gunnarsson

Ledamot
Invald i styrelsen: 2017
Född: 1959

Utbildning och Arbetslivserfarenhet
Delägare och varit en av de drivande i Gunnars Tråd sen 1983
Andra väsentliga uppdrag: VD för koncernen GT Wire
Ägare genom bolag / oberoende: Delägare genom GT Wire

Kjell-Ove Gunnarsson

Joachim Stomberg

Ledamot
Invald i styrelsen: 2021
Född: 1969

Utbildning och Arbetslivserfarenhet
Medgrundare till MedicSolution Nordic AB (tidigare Swedish Modules AB)
Production Manager – Swedish Modules, Architechtural Supervisor – Pharmadule, Project Site Manager – Pharmadule, Installation Manager – Pharmadule

Ledning

Svante Andersson

Titel: tf VD

Kenneth Helgesson

Titel: Head of T&D and Project
Medlem i ledningen: 2021
Född: 1972

Utbildning
Civilekonom
Project Management, IHM Business School

Tidigare befattningar
Teknisk & projekteringsansvarig, projektledare – Premo Security, Projektledare, filialchef – NVS Installation AB/Premo Security, Projektchef och projektledare för entreprenad säkerhetssystem – Kidde Sweden AB, Projektledare byggentreprenader inom kritisk anläggning – Coromatic AB, Projektledare/projekteringsledare – Swedish Modules AB

Jörgen Stenqvist

Titel: Sales Manager
Medlem i koncernledningen: 2019
Född: 1975

Utbildning
Civilingenjör Maskinteknik, KTH

Tidigare befattningar
Continuous Improvement Engineer – Kraft Foods, Nordic Copacking Coordintor – Kraft Foods, Field Engineer – Hilti, Project Coordinator NKS Hospital – Hilti, Senior Project Manager Hospitals – Hilti