Organisation

Styrelse

Svante Andersson

Styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2009

Svante Andersson

Kjell-Ove Gunnarsson

Ledamot
Invald i styrelsen: 2017

Kjell-Ove Gunnarsson

Joachim Stomberg

Ledamot
Invald i styrelsen: 2021

Dennis Nygren

Ledamot
Invald i styrelsen: 2021

Ledning

Jens Sjödahl

Titel: CEO

Kenneth Helgesson

Titel: Head of T&D and Project
Medlem i ledningen: 2021
Född: 1972

Utbildning
Civilekonom
Project Management, IHM Business School

Tidigare befattningar
Teknisk & projekteringsansvarig, projektledare – Premo Security, Projektledare, filialchef – NVS Installation AB/Premo Security, Projektchef och projektledare för entreprenad säkerhetssystem – Kidde Sweden AB, Projektledare byggentreprenader inom kritisk anläggning – Coromatic AB, Projektledare/projekteringsledare – Swedish Modules AB

Jörgen Stenqvist

Titel: Sales Manager
Medlem i koncernledningen: 2019
Född: 1975

Utbildning
Civilingenjör Maskinteknik, KTH

Tidigare befattningar
Continuous Improvement Engineer – Kraft Foods, Nordic Copacking Coordintor – Kraft Foods, Field Engineer – Hilti, Project Coordinator NKS Hospital – Hilti, Senior Project Manager Hospitals – Hilti