Filmer från vår verksamhet

När och där behovet finns

MedicSolution utvecklar och bygger prefabricerade modulära byggnationer för sjukvård och forskning. Dessa byggnationer bidrar såväl till att lösa permanenta som temporära utmaningar på sjukhus, som att säkerställa den civila beredskapen genom att säkra samhällets vårdkapacitet i händelse av kris – när och där behovet finns.

Resurseffektiva modulära vårdlokaler

Återbruk och återvinning är avgörande för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Med prefabricerade moduler kan man tidseffektivt bygga upp en kvalitativ vårdmiljö och enkelt flytta byggnaderna när behovet är större på annan ort.

Röntgenbyggnad i Funäsdalen

För ett hållbart nyttjande av samhällets hälso- och sjukvårdsresurser måste vårdlokaler och byggnader konstrueras och byggas på ett sätt som möter varierande efterfrågan på vård över tid. Röntgenbyggnaden i Funäsdalen är ett lysande exempel där ett behov uppstod och lösningen blev en prefabricerad modul från MedicSolution.

Operationssalar till Hudiksvalls sjukhus

Sex fullt utrustade operationssalar, inklusive en akutsal och en snittsal levererade till Hudiksvalls sjukhus för att användas under tiden som sjukhuset renoveras. De nya rummen är mer tillgängliga och moderna, med bättre ventilation och bättre arbetsytor för personalen.

Hör Jan Lahenkorva, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborgs län berätta om lokalerna och få få en glimt inifrån de nya operationslokalerna i Hudiksvall som togs i bruk i Juni 2022.

Evakueringslösning för Södersjukhuset i Stockholm

Leverans av operationssalar till Södersjukhuset att användas under tiden sjukhuset renoveras. En av utmaningarna för landstinget under renoveringen var att se till att väntetiderna för vård inte förlängdes under perioden. Våra korta leveranstider och högkvalitativa lokaler blev lösningen för sjukhuset.

Operationssalar Karlskoga Lasarett

Produktion och leverans av tre fullt utrustade operationssalar till Karlskoga Lasarett.

Karlskoga Lasarett behövde 2015 renovera sina lokaler som byggdes 1972 och inte längre kunde garantera patientsäkerheten. Dåliga CFU-värden och uttjänta lokaler blev starten till renovering av lasarettet. Kraven från ledningen var att bibehålla kapaciteten under de två år som renoveringen pågick. Vår lösning såg till att sjukhuset under renoveringen fick tillgång till patientsäkra lokaler och till och med kunde öka sin kapacitet.