Filmer från vår verksamhet

Referensfilmer publicerade fram till 30/9 2021 är genomförda under vårt tidigare bolagsnamn Swedish Modules.

Operationssalar Karlskoga Lasarett

Produktion och leverans av tre fullt utrustade operationssalar till Karlskoga Lasarett.

Karlskoga Lasarett behövde 2015 renovera sina lokaler som byggdes 1972 och inte längre kunde garantera patientsäkerheten. Dåliga CFU-värden och uttjänta lokaler blev starten till renovering av lasarettet. Kraven från ledningen var att bibehålla kapaciteten under de två år som renoveringen pågick. Vår lösning såg till att sjukhuset under renoveringen fick tillgång till patientsäkra lokaler och till och med kunde öka sin kapacitet.

Evakueringslösning för Södersjukhuset i Stockholm

Leverans av operationssalar till Södersjukhuset att användas under tiden sjukhuset renoveras. En av utmaningarna för landstinget under renoveringen var att se till att väntetiderna för vård inte förlängdes under perioden. Våra korta leveranstider och högkvalitativa lokaler blev lösningen för sjukhuset.

Nyckelfärdiga moduler för sjukhus

Företagspresentation och genomgång av fördelar med prefabricering av nyckelfärdiga modulbyggnader samt en översikt av de sjukhuskoncept och rumstyper vi jobbar med.

Operationssalar till Hudiksvalls sjukhus

Sex fullt utrustade operationssalar, inklusive en akutsal och en snittsal levererade till Hudiksvalls sjukhus för att användas under tiden som sjukhuset renoveras. De nya rummen är mer tillgängliga och moderna, med bättre ventilation och bättre arbetsytor för personalen.

Hör Jan Lahenkorva, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborgs län berätta om lokalerna och få få en glimt inifrån de nya operationslokalerna i Hudiksvall som togs i bruk i Juni 2022.