Totalansvar för prefabricerade byggnationer

inom sjukvård och forskning

 

Se video

Lång erfarenhet av krävande marknader världen över

Vi levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer som är anpassade för samhällskritisk infrastruktur. Vi kan möta marknadens högt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practise” från projektering till leverans.

Bristande kompetens i projekteringsskedet riskerar att generera ökade kostnader och förseningar i byggskedet. Genom att ta hjälp av oss redan i tidiga projekteringsskeden, minimerar du antal nedlagda timmar, sänker riskerna för felprojektering samt oväntade kostnader och ökar därmed chanserna till ett bra slutresultat.

Vi kan hjälpa er både med rådgivning, framtagande av bygglovshandlingar och kalkyleringssupport vid budgetering.

 

Nyheter

Minska leveranstiden med upp till 50 % mot platsbyggt

Genom att prefabricera nyckelfärdiga huskroppar i modulform möjliggörs en radikalt kortare tidsplan för projektet. Prefabricering innebär att grundläggning kan göras parallellt med produktion av huskroppen i fabrik. Tidsplanen kan bli upp till ca 50 %* kortare jämfört med platsbyggnation.

Läs mer om leveranstiden under hur vi jobbar.

Hur vi jobbar

Svensk produktion – Global marknad

100%

Svensk produktion.

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler.

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

30+

Leverans till mer än 30 länder.