Produkter

Sjukhuset i Hudiksvall

Uppdrag

Nyckelfärdiga operationssalar Hudiksvall

Tre modulära byggnader där varje byggnad har två operationssalar med tillhörande förberedelserum, uppdukningsrum/passage och teknikförsörjning levererades 2022 till Hudiksvalls sjukhus som en enhet för att möjliggöra en renovering av befintlig operationsavdelning. Modulbyggnaderna används för att evakuera operationsavdelningen under renoveringstiden och hyrs av region Gävleborg.

Modulbyggnaden är anpassad för att enkelt kunna flyttas om två, fyra eller sex stycken operationssalar. Vid hyresperiodens utgång kan modulerna enkelt flyttas till ett nytt sjukhus. Eftersom de är konstruerade för permanent bruk kan de effektivt erbjuda extra permanent kapacitet till en verksamhet som växer.

Operationer utförs i inhyrda moduler på Hudiksvalls sjukhus – länk till SVT

Hudiksvalls sjukhus får tillfälliga operationssalar – länk till SVT

SPECIFIKATION: Operationssalarnas ventilation är anpassad för de tuffaste kravställningarna för infektionskänslig kirurgi enligt SIS-TS39:2015. Varje operationssal är bestyckad med 1 st kirurgpendel, 1 st anestesipendel, 2 st operationslampor, 2 st monitorarmar för 32 tums monitorer, evidensbaserat ljud och ergonomiskt ljus från Chromaviso, LAF-tak, suturskåp samt genomräckskåp.

Utöver operationssalarna finns förberedelserum och uppdukningsrum/passage för optimerade patient-, personal- och sterilgodsflöden. Vidare anpassningar eller önskemål kring utrustning eller planlösning – för dialog. Modulerna är byggda utifrån ett hållbarhetsperspektiv och är därför flytt- och anpassningsbara för nya framtida behov.

”Den här byggnaden har konstruerats och anpassats efter svenska regelverk och kommunkrav från Malmö till Kiruna gällande exempelvis energi och snölaster. Samtidigt är den konstruerad för att enkelt kunna flyttas. Byggnaden i Hudiksvall är en produkt av ett utvecklingsarbete med ledande leverantörer och konsulter i varje disciplin och till detta har vi byggt in vår egen erfarenhet från att ha levererat modulära renrum och operationssalar under flera årtionden. Den här produkten ser vi en stor potential för i Norden och i övriga världen.”
Jörgen Stenqvist, Sales Manager, MedicSolution

År för färdigställande

2022

Entreprenadform

Totalentreprenad, ABT06

Konstruktion

Prefabricerad byggnad för operationsverksamhet. Byggnaden och stommen är dimensionerad utifrån snö-zon 3,5 och därmed möjlig att enkelt flytta och använda i hela Sverige. Byggnaden består av tre fastighet där varje fastighet har sex moduler i två våningsplan. Plan 1 är verksamhetsplan och plan 2 är teknikplan som försörjer plan 1 med media. Total yta / footprint cirka 549 kvm

Brandsäkerhet

Ytterväggar och fönster uppfyller EI60.
Eget sprinklersystem med egen central.
Eget brandlarmssystem med egen central.

Teknikförsörjning

Ventilation, kyla, nätverk, UPS

Planlösning och modularitet

Operationssalar är på cirka 50 kvm styck. Förberedelserum och uppdukningsrum/passage är om cirka 19 kvm vardera. Modulbyggnad med möjlighet att snabbt flyttas till en ny plats om två, fyra eller sex operationssalar.

Specifikation

Se separat specifikationstext eller kontakta oss för mer information.