Modulära byggnader för sjukvården

Robust anpassade för permanenta och temporära lösningar

Sjukhusmiljöer är idag under hård belastning.
Att välja en modulär lösning för att till exempel möta underkapacitet eller för att möjliggöra evakuering av befintlig verksamhet gör det lättare att uppnå och säkerställa att vårdbehovet kan tillgodoses, oavsett utmaningar på sjukhusområdet.

Modulstrukturen är en flexibel lösning med avseende på byggnaders behov och funktioner, inklusive deras format och plats. Vi har lösningar för allt från operationssalar och intensivvårdslokaler till diagnostik.

Exempel rumstyper:

– Operationssalar (finns även som standardlösning)
– Intensivvårdslokaler
– Diagnostik (MR, CT, Radiologi etc)
– Sterilcentraler
– Försörjningsmodul för medicinska gaser
– Skräddarsydda byggnader

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ditt projekt. Kontakta Jörgen Stenqvist jorgen.stenqvist@medicsolution.com.

Utökad kapacitet för operationer

Modulära operationssalar vid nybyggnation, ombyggnation eller renovering.

Det finns idag ett växande problem med resistenta bakterier inom sjukvården vilket gör att kraven på lokalernas renhet ökar.

Vårt koncept med Modulära Operationssalar är resultatet av en långsiktig produktutveckling som startade 2010 i samarbete med experter i branschen. Målsättningen i projektet var att skapa en bättre renrumsmiljö för både patienten och utföraren. Med operationssalar från oss säkerställer du kapacitet, produktivitet, kvalitet och patientsäkerhet vid nybyggnation, ombyggnation eller renovering av sjukhus.

Enheterna är konstruerade för att uppfylla den uppdaterade standarden gällande mikrobiologisk renhet i operationsrummet, SIS-TS 39:2015. Varje projekt är unikt, så det finns också möjlighet till utökade funktioner vid behov.

Läs om hur Karlskoga lasarett ökade sin kapacitet och produktivitet

Sterilcentraler i modulform

Modulära sterilcentraler för ökad kapacitet

Säkerställ att det finns kapacitet för sterilisering av instrument och gods till sjukvårdsverksamheten.

Vårt koncept för modulära sterilcentraler är resultatet av en långsiktig produktutveckling i samarbete med Getinge. Målsättningen med arbetet var att skapa en fungerande sterilcentral för temporärt eller permanent bruk och med möjlighet att expandera vid behov. Konceptet baseras på de högt ställda svenska kraven kring flöden och renhet. Sterilcentralen levereras med önskad teknikförsörjning och utrustning.

Sterilcentalen är möjlig att samlevereras med andra koncept så som operationsmoduler.

Rum för diagnostik

Rum inom diagnostik, röntgen, MR, Radiologi

Röntgenrum ställer stora krav på dimensioner, patientflöde och strålskydd. Vi är vana vid att hantera högteknologiska lokaler som klarar allt från avancerad utrustning, strömförsörjning och strålskydd. Våra prefabricerade moduler skapar en bra arbetsmiljö för personalen och vi säkerställer optimerade ljusförhållanden, placering av utrustning och ljudflöden.

Vi bistår med vår expertis och vägleder er i planeringen av er utbyggnad eller er evakueringslösning, för att skapa den mest funktionella lösningen.

Medicinska gaser

Moduler för försörjning av medicinska gaser

Med anledning av det nya regelverket har MedicSolution tagit fram en modullösning för gasförsörjning. Regelverket, MDR förordning (EU) 2017/745, för produktion av medicinska gaser uppfylls med modulen.

Gasmodulen har en egenbärande konstruktion och är projekterad för att lyftas med den installationen som är fast och levereras med önskade gaser.

Rum för intensivvård

Kvalitetssäkrade intensivvårdslokaler

På intensivvårdsavdelningar vårdas patienter som behöver avancerad övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. Det ställer höga krav på lokalerna, både gällande renhet, patientsäkerhet och funktionalitet. Våra modulära lösningar klarar dessa högt ställda krav och är en flexibel lösning gällande behov, funktion och placering. Du kan välja fristående lösningar, eller att docka emot befintlig byggnad, vare sig du är ute efter en tillfällig eller permanent lösning.

Bryt infektionskedjorna

Vi löser utmaningen med desinfektion och tvätt av sängar och madrasser för sjukvården

Tillsammans med Semi Staal A/S har vi tagit fram ett modulärt koncept som kan lösa utmaningen med desinfektion och tvätt av sängar och madrasser för sjukvården. Semi Staal är en ledande leverantör inom detta segment och genom att förena våra kompetenser har vi fått fram en genomarbetad lösning som öppnar upp för att sjukhus med ont om plats kan få tillgång till en nyckelfärdig automatiserad lösning. Ett automatiserat system för tvätt och desinfektion av sängar och madrasser bidrar till att bryta infektionskedjor på sjukhus samt frigör tid för personalen att lägga på annat, t ex patientvård.

Läs mer om Semi Staal på deras hemsida

Läs mer om konceptet här

Vill du veta mer?