Ultramobila byggnader för civil beredskap

Flexibelt anpassade för att levereras på max 24 timmar när och var behov uppstår

Säkra den civila beredskapen inom sjukvården
MAX24 är en robust, flexibel och tillförlitlig ultramobil modulplattform, tillverkad och lagerförd i Sverige. Den levereras när och var behov uppstår och kan transporteras på såväl lastbil som båt, tåg och flyg och MAX24 kan sättas i drift av en person. Enkel logistik och kort ledtid är avgörande när samhället påverkas av allvarliga händelser.

Vid driftsättning expanderar MAX24 till en fullt utrustad vårdenhet som uppfyller alla krav för att bedriva civil vård utan kompromisser. MAX24 finns idag i operationsutförande och är utrustad så att den är operationsklar vid leverans och är helt självförsörjande.

En fungerande civil vårdkapacitet är en avgörande garanti för ett motståndskraftigt samhälle.

Exempel vårdfunktioner (idag):

– Operationssalar

Kontakta oss för mer information eller önskemål om andra vårdfunktioner.

Jörgen Stenqvist jorgen.stenqvist@medicsolution.com.

Vill du veta mer?