Förstudie till färdiga handlingar

Minimera riskerna och säkerställ kompetens

Ta hjälp av erfaren expertis under projektering
Att projektera högt kravställda vård- eller forskningsbyggnader innebär att många olika discipliner ska samsas i ett och samma projekt och även i samma modell. Det kan också vara en utmaning att hitta rätt kompetens, samordna och hålla ihop projektet. Bristande kompetens i projekteringsskedet riskerar att generera ökade kostnader och förseningar i byggskedet.

Genom att ta hjälp av erfaren expertis under projektering av högt kravställda rumstyper eller modulbyggnader för vård- eller forskning, minimerar du riskerna för felprojektering och oväntade kostnader.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

– Rådgivning under förstudie-, program och systemskede
– Projekteringsledning
– Framtagande av bygglovshandlingar
– Framtagande av förutsättningar för markarbeten
– Second opinion under projekteringsskedet
– Kalkyleringssupport vid projektbudgetering

Tillsammans kan vi diskutera den bästa lösningen för ditt projekt. Kontakta Jörgen Stenqvist jorgen.stenqvist@medicsolution.com

Säkerställ att du får en kvalitetsprodukt

Modulära lösningar för högt kravställda rumstyper som exempelvis operationssalar.

Det finns många utmaningar kring regelverk, riktlinjer, kalkylering och byggnation. Genom att anlita spetskompetens håller du jämna steg med marknaden och säkerställer att slutresultatet håller hög kvalitet.

Under tidiga projekteringsskeden läggs grunden för ett bra genomfört byggprojekt. Inte bara ekonomiskt utan även att det är hållbart över tid. För att hjälpa beställare och konsulter att hamna rätt i tidiga skeden erbjuder MedicSolution tjänster från tidig förstudie till färdiga handlingar ända in i mål.

Förutom vår egen kompetens har vi ett stort nätverk av inarbetade konsulter och underentreprenörer med många års erfarenheter från renrums- och sjukhusbyggnation.

Vi säkerställer att er projektering genererar:
– God byggbarhet
– Reducering av nedlagda timmar i projekterings- och utförandeskedet
– Minimerade risker för fel och omprojektering
– En träffsäker kalkyl inför budgetering

Läs om hur Apoteket nyttjade våra tjänster för att ta fram beslutsunderlag för en ny renrumsbyggnad

Vill du veta mer?