Modulära byggnader för forskning

Kliniskt anpassade för permanenta och temporära lösningar

Forskningen är i ständig utveckling
Att välja en modulär lösning för att till exempel möta underkapacitet eller för att möjliggöra en permanent ökad efterfrågan av forskning är en effektivt och snabbt lösning där den kliniska prestandan alltid är mycket hög.

Modulstrukturen är en flexibel lösning med avseende på byggnaders behov och funktioner, inklusive deras format och plats. Vi har lösningar för allt från laboratorium till renrum och sterilcentraler.

Exempel rumstyper:

– Laboratorium
– Renrum

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ditt projekt. Kontakta Jörgen Stenqvist jorgen.stenqvist@medicsolution.com.

Laboratorium

Lokaler för avancerade forskarmiljöer

Evakueringslösningar eller permanenta lösningar för laboratorium

Laboratorium är ofta störningskänsliga verksamheter som är beroende av en högteknologisk miljö för att forskningen ska kunna bedrivas utan störning. Eftersom laboratorier innehåller dyr och krävande utrustning ställs ofta höga och kundspecifika krav på till exempel akustik, ventilation och kraftförsörjning. Vi kan leverera högt kravställda lösningar på kort tid för både temporära och permanenta behov. Det finns stor möjlighet att anpassa lokalen efter verksamheten, både gällande funktion och layout.

Läs mer om hur vi anpassat laboratorielösningar för Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet.

Läs intervjun här

Renrum som möter de tuffa kravställningarna

Från över 30 års erfarenhet som leverantör av renrum har vi byggt upp gedigen erfarenhet att leverera allt från ultrarena miljöer till enklare laboratorier.

Att möta tuffa kravställningar och att leverera lokaler som uppfyller renrumsstandarder möjliggörs genom minutiös design och projektering. Vi prefabricerar lösningen i Emtunga där produktionsanläggningen erbjuder lokaler med god arbetsmiljö och med kompetent personal. Oavsett om ni har ett temporärt eller permanent behov av renrum så kan vi tillhandahålla lämplig lösning.

Vill du veta mer?