Produkter

Flytt från Södersjukhuset till Löwenströmska sjukhuset

Uppdrag

Återbruk av åtta operationsmoduler – flytt från Södersjukhuset till Löwenströmska sjukhuset

De åtta operationsmodulerna producerades redan 2015 och hyrdes då ut till Lasarettet i Karlskoga. Efter det köptes modulerna av Locum och flyttades till Södersjukhuset i Stockholm där de stått i fem år. När Locum köpte modulerna sommaren 2018 monterades de på en underkonstruktion för att ansluta på våning två vid Södersjukhuset. Stora om- och tillbyggnader genomfördes vid sjukhuset under slutet av 2010-talet och behov uppstod av att evakuera operationsverksamheten vid Dagkirurgiskt Centrum (DKC).

När Locum såg behovet av evakueringslokaler på Löwenströmska sjukhuset fick MedicSolution igen uppdraget att flytta modulerna som nu står på plats.

Som en konsekvens av nytt regelverk kring medicinska gaser och förutsättningarna på sjukhuset levererade MedicSolution även en containerlösning för säkerställandet av robust leverans av medicinska gaser till verksamheten.

Start produktion av moduler i Emtunga: oktober 2015
Första operation i Karlskoga: december 2015
Flytt från Karlskoga till Södersjukhuset: sommaren 2018
Första operation på Södersjukhuset: hösten 2018
Flytt till Löwenströmska sjukhuset: september 2023
Första operation på Löwenströmska sjukhuset: november 2023
Start installation av medicinska gaser: januari 2024
Driftsättning containerinstallation medicinska gaser: mars 2024

Tillverkningstid för container med medicinska gaser: 4–5 veckor

”Syftet med den nya placeringen vid Löwenströmska är att göra det möjligt för vår hyresgäst att bedriva sin operationsverksamhet som vanligt medan vi arbetar med de ordinarie lokalerna”  
Hans-Göran Tranberg, projektledare på Locum med bland annat Löwenströmska sjukhuset som arbetsplats.

Länk till Locums referenstext.

Genomförande

MedicSolution har i det här projektet hjälpt Locum att på ett effektivt och sömlöst sätt kunna återbruka sina operationsmoduler. Flytten gjorde det möjligt att verksamheten på Löwenströmska sjukhuset kunde fortgå utan störningar under tiden som renovering genomfördes i befintliga lokaler. Med flytten av de modulära operationssalarna fick Löwenströmska sjukhuset temporära operationslokaler med mycket hög kvalitet.

Inom ramen för projektet har MedicSolution även levererat en gascontainer för att förse operationsmodulerna med andningsluft och andningsoxygen. Bakgrunden är det nya regelverket, MDR förordning (EU) 2017/745, för produktion av medicinska gaser som nu kan uppfyllas.

Modulära byggnader av denna kvalitet öppnar upp för ett flexibelt och resurseffektivt nyttjande av lokalerna över dess livslängd. De bidrar även till att sänka totalkostnaden och tidplan för renovering av befintliga lokaler blir kortare. Alternativen till en evakuering till temporära operationsmoduler är många gånger lång, svår och kostsam med utmanande konsekvenser för pågående verksamhet som riskeras störas under renoveringstiden.

Med en temporär modulbyggnad ges även möjlighet till träning på MT-utrustningen som man senare kommer att använda i de renoverade lokalerna.

Om man dessutom ser ett framtida behov av utökad kapacitet på sjukhuset kan evakueringslokalerna bli permanenta då de är byggda med samma krav på livslängd som en permanent byggnad.

Fakta

Omfattning moduler

3 kompletta operationssalar för kirurgi, ortopedi och implantatkirurgi.
Totalt 8 moduler; 3 operationssalar, 3 förberedelserum samt en passage.
Teknikrum på plan 2 med all försörjning – ventilation, kyla/värme till operationssalarna.
Total yta 460 kvm i två plan. Bottenplan aktiv yta 240 kvm.

Dimensioner (moduler)

L 13 350 mm
B 4 450 mm
H 4 100 mm

Stålvikt ca 10 ton
Vikt inkl. inredning ca 27 ton

Två större salar om 50 kvm vardera samt en sal om 30 kvm.

Konstruktion och teknik

8 moduler monterat i två plan. Verksamhetsytor i bottenplan och teknikytor på plan två.
Ljuddämpande hygienskivor för god arbetsmiljö.
Inga 90 graders hörn, hålkärl för rengöring.
Inga organiska material eller utrustningar.
Blyomfattade väggar, slagdörrar och genomräckningsskåp.
Ventilationen byggd enligt utspädningsprincipen.
28 tilluftsdon / sal med Hepa-filter.
Förreglingssystem mellan korridor och förberedelserum samt in till OP-sal.
Övertryck i OP-sal ca 20-24 Pa.

Omfattning gascontainer

20 fots container för försörjning av andningsoxygen och andningsluft till operationsmodulerna på Löwenströmska sjukhuset.

Dimensioner (gascontainer)

L 6 058 mm
B 2 438 mm
H 2 591 mm

Konstruktion och teknik

Gascontainern har en egenbärande konstruktion och är projekterad för att lyftas med den installationen som är fast.

Vägg och tak: Sandwish-panel 100 mm EI60 brandklassning.