Tjänster och modulära lokallösningar för sjukhus och forskning

Förnya eller öka sjukhusets kapacitet

Letar du efter högkvalitativa moduler för sjukhus och forskning så har du hittat rätt. Våra lösningar genomsyras av högt ställda krav på renhet, driftsäkerhet och väldigt kort leveranstid.

Kraven på lokalerna är höga och vi har lång erfarenhet av leveranser av lokaler med hög komplexitet. Hos oss hittar du lokallösningar för det mesta inom till exempel operationssalar, laboratorium, intensivvård och diagnostik. Använd oss om du behöver nya ändamålsenliga lokaler, evakuering av befintlig verksamhet eller om du behöver utöka din kapacitet. Vi levererar både till permanenta och temporära behov.

Intervju med Lena Jangentorp om hur vi ökade Karlskoga lasaretts kapacitet under deras renovering.

Varför använda våra lösningar

En flexibel lösning för både permanenta och tillfälliga lokaler. Modulerna kan enkelt flyttas inom sjukhuskomplexet, till andra sjukhus eller platser.
Kort leveranstid jämfört med platsbyggt. Upp till 50 % snabbare leveranstid vilket möjliggör snabbare tillgång till kapacitet.
Minimal störning på plats – Känslig befintlig verksamhet störs minimalt tack vare kort tid på byggarbetsplats (cirka fem veckor).
Hyr eller köp beroende på dina behov; till exempel temporär eller permanent lösning.

Hållbara lösningar – Våra prefabricerade moduler kan omplaceras, återanvändas, renoveras och återanpassas.
Industriell premium – Produkter designade för att leva länge. Robust stålkonstruktion som möjliggör bland annat hög prefabriceringsgrad, god arbetsmiljö, tyngre processutrustning och tunga lyft. Tillverkad i en säker inomhusmiljö i Sverige.
Riskminimering – 95 % av byggnationen sker i produktionsanläggningen vilket resulterar i en ”plug &Play”-lösning. Bidrar bland annat till riskminimering för tidplan och budget.

Prefabricerade lokallösningar

Utvärdera och starta

Är prefabricerade modulära lösningar något för er? Vi hjälper er att utvärdera om och hur våra modulära lösningar skulle bidra till en säker och snabb tillgång till ny kapacitet. Väljer ni att gå vidare med oss så säkrar vi ditt projekt och tar fullt ansvar för hela processen tillsammans med er.

Hyr eller köp

Att välja en modulär lösning när du behöver förnya eller utöka sjukhusets kapacitet är en snabb, säker och flexibel lösning. Ni kan välja att hyra eller köpa enheten. Den flexibla lösningen innebär också möjlighet att flytta modulerna till andra sjukhus och andra platser, det bidrar till ökad hållbarhet ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Modulärt eller platsbyggt?

Skillnaden mellan modulär och platsbyggd byggnation är i vårt fall byggteknik och byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma högt kravställda regelverk gäller för båda metoderna. Den modulära metoden har väsentligt kortare byggtid och byggs dessutom inne i fabrik vilket ger mycket mindre störning på plats och minimerar risk för fel. Metoden ger också en effektivare projektering som görs baserat på kundens unika kravställning. Sammantaget innebär vår produktionsmetod en hög grad av förutsägbarhet för din tidplan och budget.

Boka rådgivning med Jörgen

Vi går tillsammans igenom förutsättningarna för att se om en prefabricerad modulär lösning från oss är rätt för er.

Kontakta Jörgen direkt via mail eller telefon, alternativt fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

Jörgen Stenqvist
+46 (0)761 38 13 43
jorgen.stenqvist@medicsolution.com

Fyll i uppgifter här

Hur snabbt kan vi ha lokalerna på plats?

Minska leveranstiden med upp till 50 % mot platsbyggt

Genom att prefabricera nyckelfärdiga huskroppar i modulform möjliggörs en radikalt kortare tidsplan för projektet. Prefabricering innebär att grundläggning kan göras parallellt med produktion av huskroppen i fabrik. Tidsplanen kan bli upp till ca 50 %* kortare jämfört med platsbyggnation. Därför är det naturligt för oss att bidra med vår kompetens från tidiga projekteringsskeden och framåt.

Efter att produktionen är klar i modulfabriken i Emtunga tar det cirka tre till fem dagar att montera modulerna på plats, följt av installation vilket tar cirka fyra till fem veckor beroende på projektets omfattning. I snitt tar vår leverans cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.

*Detta baseras på vår mångåriga erfarenhet, men bekräftas även i flera studier, bland annat i studien Modular construction: From projects to products, av McKinsey & Company. Ta del av studien från McKinsey här

En kortare leveranstid innebär:

– Att mer tid skapas för eventuella efterföljande projektetapper
– Nya lokalen kan snabbare generera intäkter för verksamheten (ROI)
– Snabbare tillgång till ny kapacitet
– En kortad byggtid på plats vilket ger minskad störning på omgivningen
– Känslig befintlig verksamhet störs minimalt

Så får du bättre kontroll och styrning av projektet

Effektiv riskhantering

Prefabricering av nyckelfärdiga huskroppar ger positiva effekter ur ett riskperspektiv.
Tillverkningen av huskropparna sker i uppvärmda lokaler med god arbetsmiljö, god tillgång på kompetens och god logistikstyrning. Det mesta är redan färdigt och testat vid utleverans från fabrik.

Vårt sätt att bygga innebär ur risksynpunkt att:
– Känslig verksamhet störs minimalt
– Omgivande affärsverksamhet påverkas minimalt
– Kompetens- och materialtillgång säkras i svårtillgängliga regioner
– Bättre kontroll och styrning av projektet
– En kontaktpunkt för kunden – mer kontroll och enklare kommunikation
– Vädrets inverkan reduceras på byggarbetsplatsen
– Fabrikstester kan utföras av kund innan skeppning till plats

Södersjukhuset - Swedish Modules

Vad kostar det att bygga modulära vårdlokaler?

Att välja prefabricerat och modulärt har positiva effekter på slutraden i kalkylen, det vill säga totalkostnaden.

Produktpriset är en av pusselbitarna i totalkostnaden. Men det som är avgörande för totalkostnaden är oftast; leveranstid, arbetsmiljö, påverkan på omgivande verksamhet och område samt riskminimering. Det är därför viktigt att tidigt i processen ha kontroll över vilka andra delar än priset som påverkar totalkostnaden och på vilket sätt. Kalkylens ingående delar skiljer sig givetvis från projekt till projekt, men genomgående för alla projekt är att de stora vinsterna uppnås när dessa aspekter speglas tidigt i kravställningen.

Ett lågt pris behöver inte alltid betyda en låg totalkostnad om andra kostnadsdrivare väger tyngre. Att minimera risker och att snabbt ställa i ordning en ny huskropp innebär att man snabbare kan komma igång i sina nya lokaler och snabbare generera intäkter för verksamheten.

En kortare ledtid och prefabricerad lösning påverkar totalkostnaden i slutändan bland annat genom att:

– Ge möjlighet till tidigare hyresintäkter för fastighetsägaren
– Snabbare tillgång till ny kapacitet för brukaren
– Minimerade störningar i pågående sjukhusverksamhet under byggtiden
– Minimerade störningar på omgivande affärsverksamhet i området
– Bättre möjligheter att undvika att patienter skickas till andra regioner
– Möjlighet att hyra lokalerna vilket bland annat ger kassaflödesfördelar

Boka en genomgång med oss så kan vi tillsammans se hur kostnaderna ser ut för ert projekt. Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Kontakta oss här

Vad våra kunder säger

När det gäller kostnadsbilden var det mycket positivt att vi kunde öka kapaciteten och inte behöva betala via vårdgarantin för att våra patienter behövde vård i ett annat landsting och vi kunde behålla alla medarbetare. Det är stora kostnader som måste vägas in i helhetsbilden. Dessutom hade det bildats vårdköer under renoveringstiden, det innebär personligt lidande för patienterna vilket är den största kostnaden av alla.

Lena Jangentorp, Facility Manager – Regional service properties, Örebro county

Svensk produktion – Trygga leveranser

100%

Svensk produktion

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

0%

HSE (Allvarliga tillbud)

Många av våra lösningar levererar höga värden till våra kunder.

När vi levererade evakueringslösningen för operationssalar till Karlskoga lasarett, ökade de sin kirurgiska kapacitet och produktivitet under renoveringen.

Läs mer om hur vi ökade den kirurgiska kapaciteten och produktiviteten på Karlskoga lasarett under deras renovering

Läs mer här

Kontakt

Kontakta oss

  • Har du tagit del av vår Integritetspolicy?

    För att läsa vår integritetspolicy. Klicka här