Produkter

Röntgenbyggnad till Funäsdalens Hälsocentral

Uppdrag

Röntgenbyggnad i Funäsdalen

Röntgenverksamhet har bedrivits under många år på Funäsdalens Hälsocentral. Detta för att ge boende och turister i närliggande byar och skidorter en nära vård. De gamla röntgenlokalerna var nu för små, vilket innebar en sämre tillgänglighet till röntgenutrustning och svårigheter att ta in sängliggande patienter. Röntgenutrustningen var dessutom gammal och behövde bytas ut. Därför gjorde regionen en upphandling under 2022 som en totalentreprenad av nya större lokaler med röntgenutrustning.

Det är skönt att vi snabbt fick en ny fungerande och modern röntgenlokal så vi slipper vara beroende av transport till andra enheter. Vi vill kunna diagnostisera våra patienter här på plats.
Tord Olofsson, Ingenjör Röntgen vid Region Jämtland Härjedalen

Funäsdalens hälsocentral får egen röntgen – länk till SVT

Utmaningen:
Ny röntgenutrustning och byggnad innan skidsäsongen

Utgångsläget

 • Gamla slitna lokaler
 • Underdimensionerat utrymme för hantering av patienter och patientsängar
 • Gammal röntgenutrustning
 • Arbetsmiljöutmaningar

Kravställning

 • Anslutning till befintlig byggnad via korridor
 • 2 mm bly i väggar för strålningsskydd
 • Färdigställande innan skidsäsong 2022
 • Upprätthållande av vård inom området
 • En bättre arbetsmiljö
 • Klara att flytta och återbrukas vid ny Hälsocentral

För oss blir det mycket enkelt att ha en part att ha dialog med. Därför valde vi en upphandling av totalentreprenad. Tack vare totalentreprenaden behövde vi bara göra en upphandling och vi på regionen behöver inte vara en mellanhand mellan olika leverantörer. Riskerna för missuppfattningar minskar och man sparar tid. Samarbetet med MedicSolution som var ansvariga för totalentreprenaden fungerade mycket bra.


Tord Olofsson, Ingenjör Röntgen vid Region Jämtland Härjedalen

Lösningen:
Upphandling av en totalentreprenör för att förenkla och optimera genomförandet av projektet.

Lokal och utrustning upphandlades från MedicSolution baserad på regionens kravställning.

Lösningen

 • Två våningar om totalt ca 52 kvm BTA
 • För verksamheten anpassade lokaler som löser verksamhetens utmaningar under minst 5 år med möjlighet att flytta byggnaden till ny Hälsocentral
 • Rum med större utrymme för patient och personal
 • Manöverrum med plats för personal och utrustning
 • Ny skelettröntgen-utrustning
 • Patientlyft
 • Levererad enligt tidsplan uppsatt för MedicSolution
 • Anslutning mot befintlig byggnad via korridor

Kundvärde

 • Ny, modern och funktionell lokal
 • Förbättrad tillgänglighet till utrustningen
 • Bättre arbetsmiljö och trivsel för personalen
 • Kort leveranstid, totalt 17 veckor inklusive projektering
 • Minimal störning på omkringliggande verksamhet under byggtiden.
 • 4 veckors byggtid på plats, varav tre veckor för installation, testning och utbildning på röntgenutrustningen
 • Förenklad koordinering av projektet för beställaren tack vare entreprenadform och gränsdragning för inköp av medicinteknisk utrustning.

Resultat

Modern, ändamålsenlig lokal med god tillgänglighet. ”Regionens bästa lab”

Skillnaden mellan prefabricerat och platsbyggt är byggteknik och byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för prefabricerat byggande som för platsbyggt. Prefabricerat byggs i fabrik och har väsentligt kortare byggtid. En stor fördel när tidplanen är ansträngd och byggarbetsplatsen inte får störa pågående verksamhet.

Den nya lokalen i Funäsdalens Hälsocenter är modern och rymlig med ordentlig plats för hantering av patienter och den bidrar till en bra arbetsmiljö för personalen. Röntgenutrustningen innebär att man nu kommer kunna bibehålla och ge ännu bättre vård för ditresta turister och bofasta i området. De vanligaste skadorna som behandlas och diagnostiseras är frakturer och lungor.

Funäsdalen har fått regionens bästa lab för skelettröntgen
Tord Olofsson, Ingenjör Röntgen vid Region Jämtland Härjedalen

Fakta

Byggnadsår

2022

Entreprenadform

Totalentreprenad, ABT06

Konstruktion

Prefabricerad byggnad för röntgenverksamhet med två mm bly i väggar för fullgott strålningsskydd. Låglutande tak. Byggnaden och stommen är dimensionerad utifrån snözon 3,5 och nedböjnings- och infästningskrav från röntgenutrustningen.

Två moduler i ett våningsplan

Total yta 52 kvm (BTA)

Brandsäkerhet

Yttervägg mot befintlig byggnad uppfyller EI60.

Teknik och ventilation

Ventilation för att klara inomhusklimat. Vatten och el från befintlig byggnad.

Leveranstid

Projektet genomfördes sommar/höst 2022. Total genomförandetid 17 veckor inkl. projektering.

Varav ca. 4 veckors arbete på byggarbetsplatsen inkl. montage, testning och utbildning för röntgenutrustning.

Slutbesiktning genomfördes enligt kundens önskade tidsplan v.47.

Arbetet från anbud till färdig levererad byggnad var otroligt lyckosamt och ett resultat av en väl genomarbetad kravställning från regionen och att projektet handlades upp som en totalentreprenad där vi som entreprenör fick ansvar att leverera och koordinera röntgenutrustningen. Projektet andades bra samarbete emellan oss, beställaren och utvalda leverantörer. Vi ser stor potential för att reproducera den här byggnaden till andra Hälsocentralen och sjukhus på andra håll.
Jörgen Stenqvist, Sales Manager, MedicSolution