Produkter

Patologavdelning till Universitetssjukhuset i Linköping

Nya lokaler för klinisk patologi

Klinisk patologi har bedrivits i befintliga lokaler på universitetssjukhuset i Linköping sedan 70-talet.

De gamla lokalerna var inte dimensionerade för dagens patientmängd. Kapaciteten var maximerad vilket skapade en bristfällig arbetsmiljö och utmaningar med ventilation. Då det ej var möjligt att hitta en lösning i befintliga lokaler planerade man för en extern lösning. Kraven var höga, både på att klara teknik, långsiktighet, ventilation och flexibilitet.

Ett väl genomfört projekt med kravställning på plats tidigt i projektet och god dialog och lösningsvilja mellan projektets parter. Ett besök i Swedish Modules fabrik i Emtunga, bidrog till bättre förståelse för processen.

”Ventilationen och förvaringen är ett av de största lyften för verksamheten. Vi har nu en bättre överblick i lokalerna och vi blir mer tidseffektiva. Det är toppen.”

Emma Ström, Verksamhetsutvecklare Universitetssjukhuset i Linköping

 

Utmaningen

Välventilerade och pålitliga lokaler.

Utgångsläget

 • Gamla lokaler med underdimensionerat utrymme
 • Bristfällig kemikaliehantering
 • Dålig ventilation
 • Låg flexibilitet i nuvarande lokaler

Kravställning

 • Anslutning till befintlig byggnad
 • En bättre arbetsmiljö (luft, utrymme, säkerhet)
 • Klara framtida teknikutveckling
 • Snabb tillgång till nya lokaler

”De nya lokalerna från har blivit ett stort lyft för oss jämfört med tidigare. Bland annat sker arbetet numer i lokaler med ventilation som fungerar med mängden formalin (som är giftigt), vilket innebär en bättre arbetsmiljö. Vi har också fått möjlighet att nyttja personalens kompetens på ett mer effektivt sätt genom flexibiliteten som möbleringen i de nya lokalerna tillåter.”

Emma Ström, Verksamhetsutvecklare Universitetssjukhuset i Linköping

Lösning

 • Två våningar om totalt ca 180 kvm 
 • För verksamheten anpassade lokaler som löser verksamhetens utmaningar under minst 10 år
 • Rum med fler och större utskärningsplatser
 • Separat teknikvåning med ventilationsaggregat och teknikförsörjning
 • Levererad enligt tidsplan uppsatt för Swedish Modules
 • Anslutning mot befintlig byggnad

Kundvärde

 • Nya, moderna och funktionella lokaler
 • Högteknologiska lokaler med förbättrad kemikaliehantering
 • Högre flexibilitet i nyttjandet av kompetens hos personalen
 • Kort leveranstid, totalt 22 veckor inklusive projektering
 • 4,5 veckors byggtid på plats, varav en dags sättning av modulerna.
 • Minimal störning på befintlig verksamhet
 • Ökad produktivitet

Resultatet

Nya moderna lokaler helt anpassade efter verksamhetens utmaningar

Skillnaden mellan prefabricerat och platsbyggt är byggteknik och byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för prefabricerat byggande som för platsbyggt. Prefabricerat byggs i fabrik och har väsentligt kortare byggtid. 

De nya lokalerna innehåller nästan dubbelt så många platser som tidigare; 10 utskärningsplatser, diskrum med sågfunktion samt dehydreringsrum. Formalinet hanteras via en ledning som går från ett särskilt tankrum i källaren på befintligt hus till den nya modulbyggnaden. Det innebär att både nytt och använt formalin går mellan modulen och tankrummet utan någon manuell hantering, vilket är en kritisk punkt för säkerheten.

”Att driva ett sånt här projekt parallellt med en pågående verksamhet är både stressigt och pressande såklart. Vi uppskattade den goda dialogen och lösningsviljan mellan alla parter i projektet och möjligheten att få våra behov tillgodosedda.”

Emma Ström, Verksamhetsutvecklare Universitetssjukhuset i Linköping

Fakta

Byggnadsår

2020

Konstruktion

Prefabricerad byggnad för laboratorieverksamhet
3 moduler i två våningar
Total yta 180 kvm

Brandsäkerhet

Brandklassade väggar och fönster. Brandlarm integrerat med befintligt sjukhus larmsystem.  

Teknik och ventilation

Ventilation och kyla på andra våningen för att förse dragbänkar, förvaringsskåp, viss maskinell utrusning samt punktutsug på första våningsplanet med luft. 
Anläggningen är uppbyggd för att leverera kyla på ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Leveranstid

22 veckor totalt inkl. projektering
Varav 4,5 veckors arbete på byggarbetsplatsen.
Förberedande slutbesiktning genomförde enligt hyresvärdens önskade tidsplan.