Produkter

Laboratorium till Göteborgs Universitet

Evakuering av forskarmiljö

På Medicinareberget i Göteborg, nära medicinsk utbildning och forskning, byggs Natrium.

Hit ska delar av Naturvetenskapliga fakulteten vid GU flytta in 2023. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för att lösa framtidens utmaningar för människor och miljö. En evakuering av störningskänsliga delar av verksamheten i Lundbergslaboratoriet var kritisk då verksamheten måste fungera under byggtiden. Tidsplanen var ambitiös och samtidigt ställde verksamheten höga kvalitets-krav på sina framtida arbetsplatser.

”Min stora instrumentpark av högteknologisk och dyr analysutrustning ställer höga krav på att lokalerna ska klara av både värmeutveckling, samt höga ljudnivåer från vakuumpumparna.”

Carina Sihlbom, Facility Manager och forskare vid Proteomics

Läs intervjun med hyresgästerna Malin Bäckström, forskare och Facility manager vid MPE och Carina Sihlbom, Facility Manager och forskare vid Proteomics (Lundbergslaboratoriet) om hur Swedish Modules löser evakueringsutmaningen för Lundbergslaboratoriet under byggtiden av Natrium på Medicinarberget i Göteborg.

Utmaningen

Funktionella och pålitliga lokaler.

Utgångsläget

 • Gamla lokaler med stort renoveringsbehov
 • Evakuering av befintlig verksamhet
 • Stort pågående byggprojekt på området skapar logistiska och tidsmässiga utmaningar

Kravställning

 • Anslutning befintlig byggnad
 • Autonom byggnad innehållandes nödvändiga faciliteter som t.ex. kontor, labbutrymmen, omklädningsrum och pentry
 • Leverans av moduler på site 15 veckor efter beställning

Lösning

 • Tre våningar om totalt 800 kvm
 • För verksamheten anpassade klimatanläggningar till labbutrymmen respektive kontor
 • Brandklassad
 • Takplattform för försörjningsutrustning
 • Levererad enligt tidsplan
 • Levererad enligt Miljöbyggnad silver

Kundvärde

 • Nya, moderna och funktionella lokaler
 • Högteknologiska lokaler som klarar avancerad ventilation och temperatur
 • Kort leveranstid
 • 5 veckors byggtid på plats
 • Minimal störning på befintlig verksamhet
 • Kan efter slutfört totalprojekt flyttas och återanvändas på annan plats.

Resultatet

Möjlighet att anpassa lokalerna utefter verksamheten

Skillnaden mellan prefabricerat och platsbyggt är teknik och byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för prefabricerat byggande som för platsbyggt. Prefabricerat byggs i fabrik och har väsentligt kortare byggtid. Båda faciliteterna har anpassat sina respektive våningsplan utefter sin verksamhet. Proteomics har tex valt en annan lösning för kontoren än MPE.

Vi är väldigt nöjda med den lösning som tillhandahållits från Swedish Modules. De hade koll på vilka krav som ställdes på lokalerna och det levererade slutresultatet till oss som hyrestagare har tillgodosetts till största del. Det är helt nytt och så funktionellt. Vi har fått en fantastisk ny arbetsmiljö.

Malin Bäckström, forskare och Facility manager vid MPE

Fakta

Byggnadsår

2019/2020

Konstruktion

Prefabricerad byggnad för laboratorieverksamhet
12 moduler i tre våningar
Total yta 800 kvm, plus takplattform för stödjande infrastruktur

Brandsäkerhet

Brandklassade väggar och fönster Rökdetektorer med direktkoppling till räddningstjänsten

Teknik och ventilation

Kylanläggningen består av två separata kylsystem uppbyggt för att leverera kyla på ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt
Ett för kontor och ett för laboratorieutrymmen
Ett energieffektivt ventilationssystem

Leveranstid

Exakt 8 veckor efter att den första stålstommen rullade in i fabriken i Emtunga så sattes den första modulen på plats i Göteborg.
5 veckor därefter så genomfördes förberedande slutbesiktning enligt hyresvärdens önskade tidsplan.