Tjänster

Renrum för beredning av antibiotika i Uppsala

Projekteringsstöd och beslutsunderlag för Apoteket, hösten 2020

På Nationella enheten i Uppsala tillverkar Apoteket antibiotika. Nuvarande lokaler är inte optimala för dagens produktion och man inledde processen med att hitta en ersättningslösning för nuvarande renrum för steril extemporetillverkning.

Kraven är höga på renrummet, inte bara på beredningsrummen, utan även på slussar och utrustning. MedicSolution fick i uppdrag att leda arbetet med framtagande av beslutsunderlag samt handlingar till bygglov.

”Vi var under tidspress för att få fram ett underlag att ta vidare till förhandling med hyresvärd. Det var en fördel att MedicSolution kunde arbeta fram beslutsunderlag och stå i direktkontakt med fastighetsägaren rörande kravställning.”

Åsa Åberg, Chef Drift Vård Apoteket, Beställare och kravställare för de nya lokalerna

 

Utmaningen

Att få till en layout utan korsande flöden på en relativt liten yta

Utgångsläget

 • Lokaler som inte är optimerade för dagens verksamhet
 • Tidspressat schema för underlag till förhandling med tänkt hyresvärd
 • Expertis för att leda utredningsarbete om ny lokal saknas inom verksamheten
 • Utbudet av kompetens inom renrumsbyggnation är inte så stort

Kravställning

 • En bättre arbetsmiljö
 • Kompetens inom renrumsbyggnation
 • Ta hänsyn till verksamhetsunika krav
 • Ta fram beslutsunderlag, inklusive layout och prisindikation på en modullösning

”Jag ser en fördel med modulär byggnation. En stor fördel är att lokalen kan byggas på annan plats, utan att påverka pågående drift. Jag skulle rekommendera andra som står i begrepp att bygga renrum att ta kontakt med MedicSolution”

Åsa Åberg, Chef Drift Vård Apoteket

Lösning

 • Expertisgrupp från MedicSolution i nära samarbete med intern projektgrupp på Apoteket
 • Ritningar på en lösning som motsvarade de höga kraven på renrum och varuflöden på en relativt liten yta
 • Beslutsunderlag, inklusive layout och prisindikation för en lösning som Apoteket kunde ta vidare i förhandling med tänkt hyresvärd

Kundvärde

 • Tillgång till samlad expertis inom renrums- och modulbyggnation
 • Säkerställa att inget missas i tidiga projekteringsstadier
 • Resurs som tar komplicerade frågor med fastighetsägare
 • Prisindikation och paketerat underlag tidigt i projektet

Resultatet

Beslutsunderlag för en högt kravställd lokal för renrum.

Ett väl genomarbetat beslutsunderlag med prisindikation och säkerställd kostnadsbild som kan användas för framtida bygglovsansökan och upphandling av byggentreprenad.

Delaktighet och avsatt tid från verksamhetsgruppen genom hela arbetet i kombination av expertisen hos MedicSolution bidrog till en effektiv arbetsprocess.

”Vi är mycket positiva till samarbetet med MedicSolution. Som verksamhetsrepresentant har man inte den erfarenhet som krävs för att leda ett utredningsarbete om ny lokal på ett effektivt sätt. Det är bättre att ta hjälp av experter som har tidigare erfarenhet av liknande projekt och är väl insatt i behoven för denna typ av lokal.”

Åsa Åberg, Chef Drift Vård Apoteket, Beställare och kravställare för de nya lokalerna

Fakta om de tilltänkta lokalerna

– Modulär byggnad 388 m2 om två våningsplan
– Fasadlösning harmoniserande med befintlig byggnad
– Fläkt- och teknikrum för försörjning av verksamhetsytorna på plan 1
– Renrum klass B (GMP EU klassificering) inklusive slussar
– Modulväggssystem för renrumsytor 

– Personalytor inklusive omklädningsrum
– Lastkaj och ytor för paketering och utlastning
– Möjlig att återanvända och omlokalisera byggnad
– Hög prefabriceringsgrad