Produkter

Operationssal till Karlskoga Lasarett

Uppdrag

Tre fullutrustade operationssalar för omedelbar drift. Salarna används till kirurgi, ortopedi och implantatkirurgi.

Omfattning

3 kompletta operationssalar
Totalt 8 moduler; 3 operationssalar, 3 förberedelserum, 1 teknikrum (plan 2).
Hyrs på två år av uppdragsgivaren under ombyggnationen av sjukhuset.
Därefter skall enheten kunna monteras ner och flyttas.

Total yta 460 m2 i två plan. Bottenplan aktiv yta 240 m2 .
De två största salarna är 50 m2 vardera.

Vi ökade kapaciteten med ca 200 fler operationer per år i våra prefabricerade operationssalar.

Läs intervjun med Lena Jangentorp på Örebro län, om hur Swedish Modules prefabricerade operationssalar gav ökad kirurgisk kapacitet under renoveringstiden.

Leveranstid

Start produktion i Emtunga: Oktober 2015
Första operationen i Karlskoga: 14 december 2015
Total produktionstid: 10 veckor produktion. 5 veckor montage och installation.

Stomme

Svetsad stålkonstruktion.

Dimensioner (moduler)

L 13 350 mm B 4 450 mm H 4 100 mm
Stålvikt ca 10 ton
Slutvikt inkl. inredning ca 30-35 ton

Konstruktion

Åtta moduler monterat i två plan. Aktiva ytor i bottenplan och teknikytor på plan två.
Ljudbafflar på väggarna (hygienskivor).
Inga 90 graders hörn, hålkärl för rengöring.
Inga organiska material eller utrustningar.
Blyomfattade väggar, slagdörrar och genomräckningsskåp.

Teknik och ventilation

Ventilationen byggd enligt utspädningsprincipen.
28 tilluftsdon / sal med Hepafilter.
Arbetsplatsbelysning 2 000 Lux.
Underhållsvärme i golven.
Infällda elkanaler.

Bakgrund till projekt

Idag

Det finns idag ett växande problem med resistenta bakterier inom sjukvården vilket gör att arbetet med renhet, ventilation och bättre arbetsdräkter på operationsavdelningar blir allt viktigare. Swedish Modules koncept Modulära Operationssalar är resultatet av en långsiktig produktutveckling som startade 2010 i samarbete med experter i branschen.

Koncept

Konceptet har en utgångspunkt i en forskningsrapport (Nordenadler 2008) och målsättningen i projektet var att skapa en bättre renrumsmiljö för både patienten och utförare. Att välja att bygga modulärt gör det enklare att säkerställa renrumsstandarden samt att erbjuda en flexibel lösning vad gäller behov och funktion av byggnader; format, placering, tillfällig lösning eller permanent.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för Swedish Moduels modulära Operationssal ingick b l a den erkända kirurgen Ingrid Ekenman, specialist ortopedisk kirurgi, MD, PhD, Medical Care, Consultant.