Produkter

HSB Living Lab vid Chalmers, Göteborg

Uppdrag

Att konstruera, producera och montera en fem våningar hög byggnad anpassad för innovativa boendeformer och forskning. Fastigheten är ritad av Tengboms arkitekter och byggs i anslutning till Johanneberg Sciencepark vid Chalmers i Göteborg.

HSB LL under produktion. Inflyttning juni 2016.

Artikel: ”Man blir lite labbråtta”… en stundent om att flytta in i nya experimenthuset.

Arkitekt

Tengboms Arkitekter, Göteborg

Omfattning

Totalt omfattar projektet 44 moduler inklusive trapphus och hiss-schakt.
27 st fullutrustade lägenheter inklusive mätstationer för forskning.
Gemensamhetsytor, tvättstuga.

Stomme och konstruktion

Svetsad stålkonstruktion. Vikt: 214 ton.

Dimensioner (modulstorlek)

Storlek: 13,35 m
Modulernas vikt: 20 ton inklusive inredning

Inbyggd teknik

Artikel: Angående smart uppvärmning med returvatten, Ny Teknik 160202

Bakgrund

HSB Living Lab är en forskningsarena för att utveckla nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret Tengbom och är ett unikt projekt där helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under 10 år. Därefter skall fastigheten kunna monteras ner och flyttas till annan plats för fortsatt forskning. 
Projektet drivs av HSB tillsammans med 12 ytterligare samarbetspartners.