Press | 11 dec 2015

Unik teknik i operationsmodul

Karlskoga lasarett installerar unik ventilationsteknik nya operationssalar.
Samma standard som på Nya Karolinska.
Nu driftsätts de tillfälliga operationssalarna på Karlskoga lasarett. Operationssalarna blir bland de första enheterna i Sverige som har installerat ett ventilationssystem som helt bygger på den s.k. utspädningsprincipen.

När Karlskoga lasarett behövde bygga om sin operationsavdelning beslöt Region Örebro län att de som första aktör i Sverige skulle hyra in modulärt byggda och flyttbara operationssalar under de två år ombyggnaden pågår.

De modulära operationssalarna, som nu är redo att tas i bruk, ger oss en inblick i framtidens operationsmiljö, då Swedish Modules valt att i detta unika projekt installera en helt ny ventilationsteknik enligt den s k utspädningsprincipen. Tekniken är baserad på forskning från 2008.

Forskningsresultaten kring utspädningsprincipen bygger på att det ska vara lika rent i hela operationssalen jämfört med dagens dominerande metod, som bygger på en kontaminationsfri zon runt patienten med hjälp av laminära luftflöden. Utspädningsprincipen möjliggörs av ett stort antal superkänsliga luftfilter med utsug i rummets fyra hörn. Förutom att patienten inte kyls ned med denna metod erhålls även större kontaminationsfria ytor för operationsutrustning samtidigt som luften blir renare. Bland annat kommer även Nya Karolinska i Solna att använda sig av utspädningsprincipen i sina kirurgiska enheter.

Vår långa erfarenhet från renrumsteknik gör att vi aktivt kan bidra till utveckling och använda oss av den senaste tekniken när vi projekterar och bygger operationssalar. Att vi dessutom levererat en ny högteknologisk produkt enligt plan inom strama tidsramar är givetvis en glädjande kvittens på medarbetarnas kompetens.

Första operationen planeras den 14 december.

Fakta modulära operationssalar

Den modulära operationsavdelningen består av 3 operationssalar fördelat på 7 rum.

3 operationssalar (där de två största är på 50kvm vardera), 3 förberedelserum och 1 teknikrum

Totalytan är 460kvm på två våningar (bottenplan 240kvm)

  • 28 tilluftsdon i varje operationssal med Hepa filter
  • Arbetsbelysning 2000 Lux

Salarna kommer att användas för kirurgi, ortopedi och implantatkirurgi.

Tidsplan

v35 – första modul (stålkonstruktion) anländer fabrik i Emtunga
v44 – flytt av färdigbyggda moduler från Emtunga till Karlskoga
v49 – Validering av ventilation och slutbesiktning
v50 – Verksamhetsinflytt
v51 – Operationer påbörjas