HSB Living LAB

Press | 15 sep 2015

Swedish Modules producerar HSB Living LAB

Swedish Modules system ger rationell konstruktionsprocess.

Att projektera och konstruera en byggnad som HSB Living Lab utgår från ett tätt samarbete mellan arkitekt och konstruktör där flera parametrar styr projektets utformning redan när det ligger på ritbordet. HSB Living Lab är ritat av Tengboms arkitekter och Swedish Modules projektör Jonas Palm (Thyréns) har stått för projektering och konstruktion.

Vid modulär produktion finns det faktorer vi ej kan påverka: modulernas maxade storlek som även begränsas av möjligheten av att de skall fraktas på allmän väg, samt att arkitekten måste i sitt arbete ta hänsyn till att vi alltid har en pelare i varje hörn av byggnaden. Vidare ställs unika krav på lasterna då modulerna utsätts för påfrestning även vid lyften på site och vid transport.

Fördelarna med att konstruera med stålmoduler är bl a att systemlösningarna gör konstruktionsprocessen rationell och snabb. Stålet i sig är ett stabilt material och man kan utan problem konstruera på höjden för en begränsad yta – i detta fall fem våningar. Konstruktionen som sådan ger möjlighet till långa spännvidder vilket ger fria utrymmen inuti byggnaden och man slipper ta hänsyn till pelare.

Nyckelfärdigt vid montage på site

Modulerna färdigställs om möjligt till 100% i produktionen på Swedsh Modules i Emtunga, vilket kvalitetssäkrar boende och kontorsmiljöerna som inte utsätts för yttre påverkan. När modulerna slutligen skall ställas ihop på Johanneberg i Göteborg, så bultas de samman. Det som sedan tillkommer på ”site” är fasader, glaspartier, trapphus m m.

Lång erfarenhet av kvalificerade moduler för fastigheter och industri

Swedish Modules i Emtunga har en gedigen historia av att leverera moduler med höga krav på teknikinnehåll och kvalitet. Konceptet har funnits i Emtunga sedan mitten av 70-talet. Bland levererade projekt finns bostadsmoduler för offshoreindustrin, läkemedelsanläggningar för klinisk industri, teknikmoduler för vindkraftsparker och fullskaliga datahallar. Under hösten 2015 produceras ett tre operationssalar till Karlskoga lasarett för leverans i December.

Spektakulär transport till site

Att frakta modulerna till HSB Living Labs byggplats intill Chalmers i Göteborg är ett projekt i sig.
Transporten genomförs med låglastade trailers, 13,35 m långa, specialbyggda för ändamålet. Modulerna fraktas i karavan, tre trailers med en enhet vardera åt gången.

Fakta konstruktion HSB Living LAB

Vikt stålkonstruktionen: 214 ton (ganska normalt för en liknande byggnad).
Modulernas vikt: ca 20 ton färdiginredda. Av detta är ca 4-5 ton stål.
Storlek på modulerna: 13.35 m
Antal moduler i byggnaden HSB Living Lab: 44 st

Om Swedish Modules

Swedish Modules AB levererar modulärt byggande inom en rad olika segment såsom Offshore, Energi & IT, Fastigheter och inom kliniska miljöer. Verksamheten ligger i Emtunga i Västergötland och har 40 anställda. Swedish Modules är ett delägt dotterbolag till Stenhaga Invest AB. www.swedishmodules.com