Press | 8 mar 2016

Inneslutning till Inresol

Inresol AB väljer Swedish Modules som partner för att 
utveckla unik inneslutning för kraftvärme.

Swedish Modules har slutit ett viktigt avtal med Gävleföretaget Inresol AB som designar och utvecklar förnybara energisystem. Avtalet gäller tillverkning av en modulär inneslutning för Inresols unika och etablerade Genious™ ´V2-6´ stirlingmotorer, så man kan använda stirlingtekniken för värme- och elproduktion, s k kraftvärme. Inneslutningen är ett led i att finna en effektiv och allsidig lösning som kan öka användningen av den unika sterlingtekniken inom området för energiförsörjning.

Ordern har ett högt teknikinnehåll och omfattar förutom den modulära inneslutning av stirlingmotorerna ett nyutvecklat bränslematningssystem. Första containern innehåller 16 st motorer.

Vi är oerhört stolta för uppdraget och att tillsammans med Inresol få vara med att utveckla en ny produkt för den globala marknaden. Inresols målsättning är att den på sikt skall kunna serietillverkas.