Nyheter | 24 nov 2015

Stålbyggnadsdagen med modulärt tema

”Beställare och projektörer bör tidigt väga in fördelarna med att bygga modulärt i sina projekt. Då blir det en effektiv och korrekt projektering och alla får del av det modulära byggandets vinster, vilket gynnar både beställare och hyresgäster” sade Swedish Modules VD Mats Stoltz, vid årets upplaga av Stora Stålbyggnadsdagen (arr SBI, Stålbyggnadsinstitutet)

Eventet gick i år av stapeln den 11-13 november på Svenska Mässan i Göteborg. Seminariet tog b la upp fördelarna med industriell byggnation. Som case presenterades det modulbyggda projektet HSB Living LAB (projektering och produktion Swedish Modules) av Peter Elfstrand, Tengboms Arkitekter och Shea Hagy från Chalmers. Swedish Modules, Mats Stoltz, deltog som sakkunnig i den avslutande paneldebatten.