Nyheter | 15 feb 2023

Operationsmoduler tillgängliga 2024

Sex modulära operationssalar från sjukhuset i Hudiksvall kommer att bli tillgängliga för försäljning eller uthyrning från aug/sept 2024. Operationssalarna flyttas parvis, vilket betyder att det nu går att köpa eller hyra två, fyra el ler sex OP-salar med tillhörande uppduknings- och passagerum samt teknikförsörjning.

Se när Jan Lahenkorva från Gävleborg Region beskriver operationsmodulerna:

https://www.youtube.com/watch?v=dsZwXGh3Y4Y

SPECIFIKATION: Operationssalarnas ventilation är anpassad för de tuffaste kravställningarna för infektionskänslig kirurgi enligt SIS-TS39:2015. Varje operationssal är bestyckad med 1 st kirurgpendel, 1 st anestesipendel, 2 st operationslampor, 2 st monitorarmar för 32 tums monitorer, evidensbaserat ljud och ergonomiskt ljus från Chromaviso, LAF-tak, suturskåp samt genomräckskåp.

Utöver operationssalarna finns uppduknings- och passagerum för optimerade patient-, personal- och sterilgodsflöden. Vidare anpassningar eller önskemål kring utrustning eller planlösning – för dialog. Modulerna är byggda utifrån ett hållbarhetsperspektiv och är därför flytt- och anpassningsbara för nya framtida behov.

Läs mer i vårt kund-case om sjukhuset i Hudiksvall:

https://www.medicsolution.com/sv/reference/sjukhuset-i-hudiksvall/

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Stenqvist, Sales Manager
jorgen.stenqvist@medicsolution.com
Tel. +46 (0) 76 138 13 43