Nyheter | 13 jun 2024

Nytt affärsområde för civil beredskap

MedicSolution lanserar ett nytt affärsområde som riktar sig mot den civila beredskapen inom sjukvården. Affärsområdet grundar sig på MAX24, en ny modulplattform för ultramobila moduler med syfte att stärka vården i händelse av kris och krig.  

MAX24 är en robust, flexibel och tillförlitlig modulplattform, tillverkad och lagerförd i Sverige. Den levereras när och var behov uppstår och kan transporteras på såväl lastbil som båt, tåg och flyg och MAX24 kan sättas i drift av en person. Enkel logistik och kort ledtid är avgörande när samhället påverkas av allvarliga händelser. 

Vid driftsättning expanderar MAX24 till en fullt utrustad vårdenhet som uppfyller alla krav för att bedriva civil vård utan kompromisser. Som funktion erbjuds MAX24 idag som operationssal och är utrustad så att den är operationsklar vid leverans och är helt självförsörjande. 

En fungerande civil sjukvård är en avgörande garanti för ett motståndskraftigt samhälle. 

Det nya affärsområdet kompletterar de modulkoncept inom sjukvård och forskning som MedicSolution sedan tidigare erbjuder. Tack vare en lång erfarenhet av att producera robusta moduler för temporärt eller permanent bruk till högt kravställd specifikation ser MedicSolutions VD, Jens Sjödahl, att det nya affärsområdet med modulplattformen MAX24 kommer att bidra med stor nytta vid upprustningen av den civila beredskapen inom sjukvården. 

– MAX24 är en modulplattform som erbjuder ultramobila moduler för stärkande av den civila beredskapen. Den kan vara helt självförsörjande och håller samma höga standard som platsbyggda vårdenheter. En kapacitetsreserv för regionalt och nationellt bruk vid exempelvis allvarliga händelser i samhället. På mycket kort varsel kan modulerna sättas i bruk och lika snabbt flyttas om behov uppstår på annan plats.