Södersjukhuset - Swedish Modules

Press | 23 aug 2018

Modulära operationssalar ger bibehållen kirurgisk kapacitet när Södersjukhuset renoveras

Swedish Modules prefabricerade modulära operationssalar möjliggör att Södersjukhuset i Stockholm kan fortsätta verksamheten med bibehållen kirurgisk kapacitet samtidigt som sjukhuset moderniseras. På bara några veckor är operationssalarna redo att tas i drift. Genom nära samarbeten och effektiva, kvalitetssäkrade processer kan vi leverera en flexibel lösning som är kostnadsbesparande för verksamheten och av stort värde för patienterna.

Det pågår en omfattande renovering av Södersjukhuset i Stockholm där NCC i samverkan med fastighetsägaren Locum moderniserar sjukhuset. Tack vare Swedish Modules modulära operationssalar kan Södersjukhuset ha en bibehållen verksamhet under hela renoveringstiden. Det är samma operationssalar som Swedish Modules under två års tid hyrde ut till Karlskoga Sjukhus som nu säljs till Locum.

Kvalitativ och säker sjukvård är en av samhällets viktigaste funktion. Därför finns det också behov av att renovera sjukhusen. En utmaning för landstingen har varit att behöva öka väntetiden på vård samtidigt som sjukhuset moderniseras och byggnaderna kvalitetssäkras. Vår prefabricerade modulära lösning tar bort det problemet.

Skillnaden mellan modulbyggnation och permanent är teknik och väsentligt kortare byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för modulärt byggande som för permanent.

Den flexibla lösningen innebär också möjlighet att flytta modulerna till andra sjukhus inom landstinget som har liknande behov som Södersjukhuset. Det bidrar till ökad hållbarhet ur såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Från leverans på plats på Södersjukhuset står modulerna driftklara på bara 6 veckor.

Vi är mycket stolta över att få vara lösningen på ett så komplext problem. Vi löser det dessutom på ett sätt som är kostnadsbesparande för verksamheten. Vi har tillsammans med Locum och NCC skapat värde för såväl samhälle som individ. Att det dessutom är samma operationssalar som under två år, med hög beläggning, har använts i Karlskoga visar på produktens kvalité och kundnytta.

Säkerhet och logistik prioriterad

Vid montering av modulerna på plats är säkerheten självklart den främsta prioriteringen samt att logistiken för transporter till och från sjukhuset sker utan hinder. Vi är mycket glada att det tack vare god planering och samarbete fungerade helt utan dröjsmål för transporter till och från Södersjukhuset. Att vi dessutom behöver så lite tid på plats för montering är en stor fördel. Modulerna beräknas tas i drift i mitten av september 2018.

Fakta

Omfattning

3 kompletta operationssalar för kirurgi, ortopedi och implantatkirurgi
Totalt 8 moduler; 3 operationssalar, 3 förberedelserum, 1 teknikrum (plan 2).

Total yta 460 kvm i två plan. Bottenplan aktiv yta 240 kvm.
Två större salar om 50 kvm vardera samt en sal om 30 kvm.

Leveranstid

De 8 modulerna har en byggtid på ca 10 veckor. Modulerna gick med vägtransport till Södersjukhuset där de monterades på plats under två dagar. Därefter pågick installation under 5 veckor samt 1 veckas validering. Från order till drift kan vi leverera på ca 24 veckor.

Stomme

Svetsad stålkonstruktion.
Leverantör: Västsvenska Stålkonstruktioner AB, Emtunga

Dimensioner (moduler)

L 13 350 mm  B 4 450 mm    H 4 100 mm
Stålvikt ca 10 ton
Slutvikt inkl. inredning ca 27 ton

Konstruktion och teknik

8 moduler monterat i två plan. Aktiva ytor i bottenplan och teknikytor på plan två.
Ljuddämpande hygienskivor för god arbetsmiljö.
Inga 90 graders hörn, hålkärl för rengöring.
Inga organiska material eller utrustningar.
Blyomfattade väggar, slagdörrar och genomräckningsskåp.
Ventilationen byggd enligt utspädningsprincipen.
28 tilluftsdon / sal med Hepafilter.
Förreglingssystem mellan korridor och förberedelserum samt in till OP-sal.
Övertryck i OP-sal ca 20-24 Pa.

Bakgrund

Det finns idag ett växande problem med resistenta bakterier inom sjukvården vilket gör att arbetet med renhet, ventilation och bättre arbetsdräkter på operationsavdelningar blir allt viktigare. Swedish Modules koncept Modulära Operationssalar är resultatet av en långsiktig produktutveckling som startade 2010 i samarbete med experter i branschen. Konceptet har en utgångspunkt i en forskningsrapport (Nordenadler 2008) och målsättningen i projektet var att skapa en bättre renrumsmiljö för både patienten och utförare. Att välja att bygga modulärt gör det enklare att säkerställa renrumsstandarden samt att erbjuda en flexibel lösning vad gäller behov och funktion av byggnader; format, placering, tillfällig lösning eller permanent.

I arbetsgruppen för Swedish Modules modulära Operationssal ingick b l a den erkända kirurgen Ingrid Ekenman, specialist ortopedisk kirurgi, MD, PhD, Medical Care, Consultant.

För mer information, välkommen att kontakta
Sven Lans, Site Manager
+46 (0)705 48 99 55
sven.lans@swedishmodules.com

Pär Åberg, Chief Sales Officer
+46(0)725 00 23 48
par.aberg@swedishmodules.com

Swedish Modules levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer inom våra affärsområden Medical och Datacenter & Power. Vi har över 40 års erfarenhet från modulärt byggande och har levererat över 3 500 högkvalitativa moduler till över 30 länder världen över. Vi utvecklar och tillverkar lösningar anpassade för samhällskritisk infrastruktur och strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Samtliga moduler tillverkas i en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga. Swedish Modules har kontor i Emtunga samt i centrala Stockholm.

Ladda ner PDF