Press | 27 okt 2015

Leverans av operationssalar till Karlskoga

Modulära Operationssalar levererade till Karlskoga enligt plan.

Kvalitetskraven är högt ställda och projektet går enligt tidsplanen. Modulerna lastas under onsdagen på specialbyggda lastbilar för vidare transport upp till Karlskoga lasarett. Ett installationsteam från Swedish Modules är på plats i Karlskoga för montage och slutliga installationer. Montages sker i samarbete med totalentreprenören NCC.

Projektet löper på enligt plan. Transporten upp till Karlskoga är ett av flera kritiska moment i tidsplanen. Montaget på plats är tidspressat och krävande. Vi har endast två dagar på oss för montage och byggytan på lasarettets innergård är mycket begränsad.

Transporten genomförs med låglastade trailers, 13,35 m långa, specialbyggda för ändamålet. Modulerna fraktas i karavan, fyra trailers med en enhet vardera åt gången och väger runt 28 ton. Färdväg är E20 mot Karlskoga. På plats lyfts modulerna över den befintliga sjukhusbyggnadens sex våningar, in på sjukhusets trånga innergård för slutligt montage. Transportören är miljöcertifierad.

Bakgrund

Region Örebro län har tecknat ett tvåårigt hyresavtal med Swedish Modules på tre kompletta, modulära operationssalar, som sedan skall kunna monteras ner och användas på annan plats när lasarettets nya utbyggnation är klar. Karlskoga lasarett utför ungefär 3200 operationer per år och bibehållen kvalitet och servicegrad har varit avgörande för Region Örebro Län när man valde den modulära lösningen från Swedish Modules.

Fakta

Swedish Modules AB levererar modulärt byggande inom en rad olika segment såsom Offshore, Energi & IT, Fastigheter och inom kliniska miljöer. Verksamheten ligger i Emtunga Västergötland och har 40 anställda. Swedish Modules ingår i bolagssfären Stenhaga Invest AB. www.swedishmodules.com