Press | 21 nov 2018

Hudiksvalls Lasarett säkerställer kirurgisk verksamhet med Swedish Modules modulära operationssalar

Hudiksvalls Lasarett blir det tredje sjukhuset i Sverige som använder Swedish Modules koncept med prefabricerade, modulära Operationssalar. På så sätt säkerställs den kritiska verksamheten för kirurgi och ortopedi när lasaretten nu bygger ut och renoverar sina permanenta miljöer. Hudiksvall levererar på så sätt sitt viktiga uppdrag med bibehållen kvalitet för patienterna och dessutom en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Swedish Modules har i internationell konkurrens vunnit en offentlig upphandling och tilldelats uppdraget att bygga sex operationssalar till Hudiksvalls Lasarett. Operationssalarna som kommer att hyras av Landstinget under två års tid, ingår i ett större sjukhusprojekt och kommer att utgöra den temporära miljön för kirurgi och ortopedi under tiden sjukhuset färdigställer de permanenta miljöerna för denna verksamhet.

Under byggtiden för nya och permanenta miljöer i större sjukhusprojekt behöver verksamheten fullgöra sina uppdrag med bibehållen kvalité. Tidigare har Karlskoga Lasarett framgångsrikt upprätthållit god patientsäkerhet och fullgjort sitt vårdansvar genom att operera i modulära operationssalar levererade av Swedish Modules. Senast är det Södersjukhuset som tagit i bruk sina operationssalar som levererats av Swedish Modules under hösten 2018.

Det är mycket glädjande att ännu en gång kunna bidra med våra högkvalitativa operationssalar, samtidigt som befintligt sjukhus moderniseras. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en god arbetsmiljö som vi vet gör skillnad för både medarbetare och patienter. Tack vare ett omfattande utvecklingsarbete tillsammans med yrkesverksam expertis inom området, kan vi säkerställa även detta i vår leverans.

Kraven på dessa modulära Operationssalar är exakt de samma som för permanenta operationsmiljöer. En av de stora fördelarna med detta koncept är att de går att återanvända för kirurgisk verksamhet på annan ort efter att de fullgjort sitt syfte för sjukhuset. Det bidrar till ökad hållbarhet ur såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv.

Byggnationen av operationssalarna till Hudiksvalls Lasarett påbörjas första halvåret 2019 och levereras i slutet av samma år. Enligt plan ska operationssalarna användas för ordinarie verksamhet på sjukhuset under perioden 2020–2022 för att sedan monteras ned när verksamheten kan flytta in i nya lokaler efter hyrestidens slut.

Fakta

Leverantör

Swedish Modules i Emtunga

Kund

Gävleborgsläns landsting

Omfattning

6 st operationssalar med stödjande teknikutrymmen

Byggstart

April 2019

För information och frågor rörande våra sjukhusprojekt, välkommen att kontakta
Sven Lans, Site Manager
+46 (0)705 48 99 55
sven.lans@swedishmodules.com

Swedish Modules levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer inom våra affärsområden Medical och Datacenter & Power. Vi har över 40 års erfarenhet från modulärt byggande och har levererat över 3 500 högkvalitativa moduler till över 30 länder världen över. Vi utvecklar och tillverkar lösningar anpassade för samhällskritisk infrastruktur och strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Samtliga moduler tillverkas i en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga. Swedish Modules har kontor i Emtunga samt i centrala Stockholm.

Ladda ner PDF