Nyheter | 5 jan 2022

Utökat fokus på att bryta smittkedjorna under 2022

Under 2022 kommer vi att intensifiera samarbetet kring vårt modulära koncept för tvätt och desinfektion av patientsängar och madrasser för att hjälpa sjukvården i sitt arbete med att bryta smittkedjorna, både på vår hemmamarknad i Sverige och på den nordiska och tyska marknaden.

Våren 2021 lanserade vi konceptet tillsammans med Semi-Staal A/S och under hösten har vi kunnat utvärdera och ta lärdom från halvåret som gått, vilka utmaningar och möjligheter som finns i de olika marknaderna. Vår modullösning är perfekt lämpad för fall där du snabbt vill utöka existerande kapacitet och/eller saknar tillgängligt utrymme i befintliga fastigheter för att installera en automatiserad lösning.

I början av hösten 2021 genomfördes ett studiebesök på en existerande installation på Sønderjylland sjukhus i Danmark tillsammans med Semi-Staals samarbetspartner i Tyskland, HY.genic SO.lution för att bättre förstå utrustningen och möjligheterna som konceptet öppnar upp för. Och i början av december genomfördes ett besök i produktionsanläggningen i Emtunga för att se hur vi bygger och tänker modulärt.

Vi är alla överens om att vi har en unik lösning som ger vården en möjlighet att tvätta och desinficera sängar och madrasser på ett validerbart sätt, något som idag inte är möjligt på de flesta av våra sjukhus där detta görs manuellt och därmed utgör en stor utmaning och ökad risk för smittspridning.

Läs mer om konceptet här

För mer information kontakta
Jörgen Stenqvist, Sales Manager
+46 (0) 70 1381343
jorgen.stenqvist@medicsolutionnordic.com