Nyheter | 8 jun 2021

Swedish Modules lanserar ett koncept för sterilcentraler

Nu lanserar vi ett nytt koncept för nyckelfärdiga sterilcentraler inom affärssegmentet Medical. Konceptet har tagits fram i nära samarbete med Getinge som är marknadsledande leverantör av utrustning och tjänster för bland annat sterilcentraler.
Konceptet riktar sig mot sjukhus som behöver utöka sin kapacitet permanent, eller som temporärt behöver lösa utmaningar under renovering av befintliga lokaler. I konceptet ingår dels en produktionsenhet för diskning, packning och sterilisering av gods, men även stödfunktioner såsom kontor, tvättrum för vagnar, förråd samt teknikrum för mediaförsörjning. En stor fördel med denna lösning är att den är skalbar och gör det enkelt att anpassa till våra kunders kapacitetsbehov. Som vanligt har vi även möjlighet att skräddarsy lösningar för att ytterligare ge kunden exakt det de behöver.

– Vi ser en stor potential för konceptet då det snabbt kommer att kunna ge sjukhusen en högkvalitativ lösning. Det kommer att vara ett minst lika bra alternativ som platsbyggt vid nybyggnation av permanenta lokaler eller som en tillfällig lösning vid renovering av befintlig sterilcentral, säger Jörgen Stenqvist, säljchef för affärsområde Medical på Swedish Modules.

Det nya konceptet innebär att vi som företag ytterligare breddar vår portfölj av produkter och erbjudanden för sjukhusen. Att tillsammans med Getinges designteam i Sverige fått möjligheten att jobba igenom konceptet under ett par månaders tid gör att vi har ett koncept där vi redan i tidigt skede säkerställt att utrustning och lokaler kommer klara branschens kravställningar. Vi vill rikta ett extra tack till Jörgen Alstberg och Thomas Bitterwolf på Getinge för ett gott samarbete under konceptframtagningen.

Kontakta Jörgen Stenqvist för mer information eller för att få en presentation av konceptet.

Du kan också läsa mer om konceptet här.

Länk till konceptvideon/Flyaround på Youtube

Jörgen Stenqvist
+46 (0)761 38 13 43
jorgen.stenqvist@swedishmodules.com