Moduler

Nyheter | 9 sep 2022

Projekteringsstöd gav Apoteket beslutsunderlag och prisindikation

MedicSolution blev kontaktade av Apoteket för rådgivning i samband med att en process inleddes för att hitta en ersättningslösning för nuvarande renrum för steril extemporetillverkning. Uppdraget gick ut på att leda arbetet med framtagande av beslutsunderlag samt handlingar till bygglov.

Tiden var knapp för att få fram ett underlag att ta vidare till förhandling med hyresvärd och det var en stor utmaning att få till en layout utan korsande flöden på en relativt liten yta. Lokalerna är högt kravställda och expertisen för att leda utredningsarbetet saknades inom verksamheten.

”Det är mycket givande att få förtroendet att driva arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag så tidigt i processen. I detta fall kunde vår erfarenhet och expertis bidra till att nödvändiga beslutsunderlag färdigställdes på ett fåtal veckor. Vi ser ett växande intresse från beställarsidan att ta hjälp av oss i tidiga projekteringsskeden. Det hjälper till att sänka konsultkostnaderna och minimera fel i byggskedet, men även till att säkerställa en korrekt projektbudget och ett gott slutresultat.” Säger Jörgen Stenqvist, Sales Manager, MedicSolution

För mer information, välkommen att kontakta
Jörgen Stenqvist, Sales Manager
+46 (0)76 138 13 43
jorgen.stenqvist@medicsolutionnordic.com

Läs mer om uppdraget här