Nyheter | 10 sep 2019

Prefabricerade operationssalar gav ökad kirurgisk kapacitet

Fakta
Intervju med Lena Jangentorp
Avdelningschef Lokalplanerare
Regionservice fastigheter, Örebro län
Lena var vid projektets genomförande avdelningschef på operationsavdelningen.
Hon har med 30 års erfarenhet inom vården, gedigen kunskap om vad som krävs för att säkerställa högkvalitativ vård med högsta möjliga patientsäkerhet.

Swedish Modules operationssalar gav oss en första upplevelse av hur moderna våra renoverade sjukhuslokaler skulle bli.

Prefabricerade operationssalar gav ökad kirurgisk kapacitet för Karlskoga Lasarett under renoveringen av sjukhuset
Karlskoga Lasarett behövde 2015 renovera sina lokaler som byggdes 1972 och inte längre kunde garantera patientsäkerheten. Dåliga CFU-värden och uttjänta lokaler blev starten till renovering av lasarettet. Kraven från ledningen var att bibehålla kapaciteten under de två år som renoveringen pågick.

200 fler operationer per år i de modulära operationssalarna
”Värdet av lösningen från Swedish modules har flera aspekter. Viktigast av allt är att vi inte bara bibehöll vår kirurgiska kapacitet, vi ökade den med ca 200 fler operationer per år i våra prefabricerade operationssalar. Vi fick färre salar men kunde lägga till fredagen som full operationsdag vilket gjorde att vi ökade vår kapacitet. Om vi varit kvar i vår befintliga byggnad hade renoveringen tagit längre tid, vi hade behövt gå ner i kapacitet och inte kunnat garantera att det fungerade. Det hade inneburit mycket större risk”

I de modulära enheterna fick patienterna vård främst från ortopeden, kirurgen och urologen. En typ av vård som behöver relativt mycket utrustning såsom röntgen, laparoskopi och speciella operationsbord. ”Vi kunde ta med oss befintlig operationsutrustning och vi satte in lösa skåp som togs med till våra nya lokaler när renoveringen stod klar. Skillnaden mot ett genomräckningsskåp var att man måste fylla på när salen var tom men det var inga problem”

Direkt tillgång till pålitliga, moderna lokaler
Vi fick också direkt tillgång till moderna lokaler, det blev en första upplevelse av hur otroligt värdefullt det är med moderna lokaler för både oss och patienterna. Swedish Modules förstod våra krav och vikten av att de uppfylldes. Patientsäkerhet har ju många dimensioner, det handlar om allt från medarbetarnas kompetens och rutiner till rätt utrustning. När det gäller lokalerna måste vi kunna lita på dem, veta att allt fungerar från ventilation och belysning till att UPS:en är stabil utan avbrott. I våra tillfälliga operationssalar hade vi mycket goda CFU-värden och jättebra belysning vilket båda var dåliga i våra tidigare lokaler.

Modulerna dockades på i markplan och integrerades helt med befintlig byggnad vilket gjorde att patienterna kunde komma till andra avdelningar efter operation på ett säkert och smidigt sätt.

Låga CFU-värden och välplanerade ytor
På grund av risken för spridning av bakterier ställs mycket krav på ventilation och CFU-värden. ”CFU påverkas givetvis av flera faktorer utöver ventilationen, till exempel hur personalen är klädd, hur mycket du rör dig i rummet, öppnar dörrarna under operation. Lokalerna måste bidra med sin del för att i varje moment minimera risken för infektioner. Swedish Modules hade koll på vilka krav som ställdes och levererade det.
”Ytan var mindre men välplanerad vilket gjorde att vi rörde oss mindre. Det uppskattades också av medarbetarna som blev mindre trötta. Man tror att stora ytor alltid är bra men så är det inte, som vårdpersonal behöver du röra dig mycket och för stora ytor är snarare negativt.”

Vi påverkades ganska lite av ombyggnaden
”Lösningen från Swedish modules med deras prefabricerade moduler gjorde att vi egentligen påverkades väldigt lite av ombyggnaden eftersom vi kunde vara kvar på sjukhuset vilket är en trygghet för både medarbetare och patienter. Men det är så mycket mer som lösningen ger. Om vi var tvungna att gå ner i kapacitet skulle vi inte kunna behålla vår personal. Det är ett stort problem för när nya lokalerna skulle tas i drift hade vi behövt nyrekrytera. Alla inom vården hur svårt det är att rekrytera medarbetare, inte minst med specialistkompetens såsom operationssköterskor.”

När det gäller kostnadsbilden var det mycket positivt att vi kunde öka kapaciteten och inte behöva betala via vårdgarantin för att våra patienter behövde vård i ett annat landsting och vi kunde behålla alla medarbetare. Det är stora kostnader som måste vägas in i helhetsbilden. Dessutom hade det bildats vårdköer under renoveringstiden, det innebär personligt lidande för patienterna vilket är den största kostnaden av alla.

”Jag var väldigt positiv till den lösning som valts från Swedish Modules redan från början. De hade koll på vilka krav som ställdes på lokalerna och det var ett fint samarbete som kändes tryggt hela vägen.”

Läs mer om våra prefabricerade operationssalar här ->