Nyheter | 28 okt 2015

Operationssalar på plats i Karlskoga

Helt enligt plan lastades under onsdagen de fyra första modulära operationssalarna för vidare transport till Karlskoga, för att dockas intill det nya akutintaget på Karlskoga Lasarett (uppdragsgivare Region Örebro län). Montaget skedde under torsdag och fredag v 44 och därefter färdigställs operationsenheten utvändigt och invändigt på plats i Karlskoga. Operationsenheten skall vara klar att tas i full drift i december 2015 för att säkerställa lasarettets kirurgiska verksamhet under sjukhusets till- och ombyggnation. Därefter skall modulerna monteras ner och operationssalarna flyttas till annan plats. De 28 ton tunga fullutrustade modulerna transporteras på specialbyggda låglastade trailers, 13,35 m långa.

Läs mer om projektet