Bygge hudiksvall sjukhus

Nyheter | 29 apr 2021

Markberedning och grundläggning pågår för nya nyckelfärdiga operationsmoduler till Hudiksvalls sjukhus

Hudiksvalls sjukhus kommer att moderniseras under flera år och till det levererar vi sex fullutrustade operationssalar, inklusive teknikvåning. Operationsmodulerna ska säkra operationsverksamheten när dagens operationsavdelning evakueras för ombyggnation under 2022. Modulerna kommer att länkas samman med sjukhuset via en länkbyggnad.

Vid projektering har stor vikt lagts på robusthet och att vår modulbyggnad skall uppfylla energikraven och konstruktionsmässigt klara snö-/vindlaster samt snöfickor i hela landet. Det möjliggör att operationsmodulerna kan återanvändas under lång tid framöver även vid andra sjukhus, utan att en ombyggnation av konstruktionen krävs.
I projekteringen för grundplan har ovan faktorer tagits med i förhållande till närliggande hus och rasrisker där det har utformats en fundamentsgrund som med trygghet kommer bära konstruktionen. Projekteringen av grundplan utförs i samverkan med WSP i Region Gävleborgs projektgrupp.

Projektinformation:
Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Sommaren 2020 startade ombyggnation av hus 7 och 8, som är de första av fem etapper i Framtidsbygget.

Operationsmodulerna överlämnas till Region Gävleborg i maj 2022 enligt tidplan.