Nyheter | 10 aug 2021

Nya lokaler ger stort lyft för Patologiavdelningen vid universitetssjukhuset i Linköping

Våren 2020 fick Patologiavdelningen nya prefabricerade lokaler levererade av Swedish Modules. De gamla lokalerna var inte dimensionerade för dagens patientmängd och maximerad kapacitet skapade en bristfällig arbetsmiljö och utmaningar med ventilation.

I de helt nya lokalerna har medarbetarna numera en bättre arbetsmiljö och dessutom har lokalerna skapat möjligheter att nyttja personalens kompetens på ett mer effektivt sätt. Byggnaden är högt kravställd gällande ventilation och arbetsmiljö och anläggningen är uppbyggd på ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

”Arbetet från idé till färdig byggnad är ett lysande exempel på hur ett gott samarbete mellan entreprenör, region, brukare och konsulter landar i en bra helhetslösning. I förlängningen hoppas jag att det här projektet kan hjälpa andra sjukhus och regioner att hitta en framkomlig väg i sina projekt och ur ett lokalförsörjningsperspektiv.”
Jörgen Stenqvist, Sales Manager Medical, Swedish Modules

Läs mer om projektet och se bilder här