Nyheter | 16 feb 2021

Möt Jörgen Stenqvist, säljchef för affärsområdet Medical

Fem frågor om utmaningarna inom rollen som säljare och hur han fått ställa om och anpassa sig en hel del i en tid då fysiska möten inte längre är möjliga.

Vad arbetar du med just nu?
Mycket av min tid går just nu åt till att paketera våra erbjudanden mot marknaden i Sverige och andra länder samt att planera för genomförande. Det är en mix av kundbearbetning, marknadsundersökning och produktutveckling med strategiska avväganden.

Hur har du fått ställa om i din roll i och med Covid 19?
Den största omställningen är att alla fysiska kundmöten och mässor har blivit digitala och att all kommunikation sker på plattformar som Linkedin och tex Teams. Som säljare är det en stor omställning där nykundsbearbetning är den klart största utmaningen. Jag upplever det som mer tidskrävande och omständligt att sköta en införsäljning via Teams, än att möta kunden och bygga relationer i ett fysiskt möte.

Vilka utmaningar möter du i din roll?
Upphandlingsutmaningar kopplade till LOU är vanligt förekommande. Allt från att upphandlande myndighet behöver support för att sätta ihop ett förfrågningsunderlag till att se till att alla inom ett LOU ska komma ut som vinnare, dvs leverantör, konstruktör, beställare och skattebetalare. Utöver det så är en stor utmaning i min roll att sätta mig in i kundens ofta komplexa behov och perspektiv samt att kunna svara på frågor i alla stadier i ett projekt. Frågor om allt från produkt, till upphandling och design. Från förstudieskeden till anbudsskeden och eftermarknad. Det är både utmanande och intressant.

Ser du några intressanta trender inom branschen eller din roll?
Införsäljning i byggbranschen sker idag redan i tidiga designskeden eller till och med under själva idéstadiet. Min fasta övertygelse är att den traditionella mallen för en säljare har förändrats i grunden de senaste åren, både i och med digitaliseringen och det större fokuset på att projektera mer i detalj i tidiga systemskeden. Jag tror att det kommer vara än mer viktigt framöver att du som säljare har kompetens att lotsa kunden genom hela processen. Du behöver kunna tillgodose kundens hela behov i de olika faserna. Det ställer säljarens roll på sin spets och jag tror att den traditionella säljarens kompetens och fokus tyvärr inte kommer att räcka till för att sälja tyngre koncept och helhetslösningar. Det ställer också helt nya krav på organisationen runt om, såsom kompetens hos chefer och ledning att ta beslut och coacha.

Vad längtar du mest efter just nu?
Ett vanligt socialt liv tror jag alla längtar efter idag. Att bjuda hem vänner på en middag och träffas som innan pandemin ser jag fram emot att få göra igen.

Kontakta Jörgen
jorgen.stenqvist@swedishmodules.com
+46 (0)76 138 13 43