Nyheter | 2 maj 2024

MedicSolution flyttar åtta operationsmoduler

MedicSolution fick uppdraget att flytta åtta operationsmoduler till Löwenströmska sjukhuset. Modulerna stod tidigare på Södersjukhuset, och kan med flytten igen återbrukas. Locum, som 2018 köpte modulerna, var uppdragsgivare för flytten och nu är operationsmodulerna på plats och operationer genomförs.

2015 tillverkade MedicSolution modulerna i sin anläggning i Sverige och med flytten till Löwenströmska har MedicSolution flyttat operationsmodulerna tre gånger.

– Det här är ett mycket tydligt exempel på hur flexibla och robusta våra modulbyggnader är. Vi bygger dem för att klara dagens kliniska krav men också för att hålla under minst 50 år och kunna flyttas så många gånger som det behövs. Detta för att kunna bidra med temporär kapacitet där behovet är som störst och för att möjliggöra en effektivare renovering av befintliga lokaler, säger Jörgen Stenqvist, försäljningschef på MedicSolution.

För mer information, välkommen att kontakta
Jörgen Stenqvist, försäljningschef
+46 (0)76 138 13 43
jorgen.stenqvist@medicsolution.com