Nyheter | 4 dec 2023

Anlitar Jens Sjödahl som ny vd

Han tar över rollen efter Svante Andersson som fortsätter att vara huvudägare och styrelsens ordförande i bolaget. Med rekryteringen ska MedicSolution intensifiera en global expansion och öka kunskapen i branschen om varför modulär byggteknik många gånger har stora fördelar inom sjukvård och forskning.

I Sverige har MedicSolution många exempel på hur modulära prefabricerade byggnationer löser kapacitetsbrist och evakueringsutmaningar för sjukhus vid renoveringar eller temporär platsbrist. Byggnationstiden och möjligheten till återbruk är två av de starkaste argumenten. Men även för permanenta byggnader har modulerna många fördelar jämfört med att bygga på plats. MedicSolution har produktifierat sitt erbjudande med, till stor del, standardiserade produkter. Detta ska den nya vd:n Jens Sjödahl tillsammans med teamet på MedicSolution visa den nordiska marknaden och på sikt skapa en global tillväxt.

– MedicSolution bygger moduler som uppfyller samma kvalitetskrav som platsbyggda lösningar för sjukvård och forskning. Skillnaden är att vi gör det betydligt snabbare. Det tillsammans med att de enkelt går att flytta och därmed står för återbruk och ett mer effektivt utnyttjande gör att jag med entusiasm går in i rollen som vd för MedicSolution. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta bygga MedicSolution på den nordiska marknaden och inom kort även i övriga världen, säger Jens Sjödahl, ny vd på MedicSolution.

– Under de tjugo år som jag arbetat inom Life science har jag sett stora förändringar vad det gäller behovet av kapacitet och funktionalitet, och jag tror bara vi sett början på det. Därför är jag mycket glad över att få bli en del i ett bolag som står för lösningar som stöttar framtidens utmaningar, fortsätter Jens Sjödahl.

MedicSolution står inför en tillväxtfas där bolaget ska växa som organisation såväl som geografiskt och omsättningsmässigt. Med den framtiden i sikte ser bolaget ett behov av en vd med erfarenhet från liknande bolag och utmaningar. Här passar Jens Sjödahl väl in tycker Svante Andersson tidigare vd och nuvarande styrelseordförande.

– Jag har fram tills nu varit både vd och styrelseordförande på MedicSolution. Det fungerar till en viss punkt men när bolaget nu ska expandera ytterligare behöver vi en annan daglig ledare.
Jag tror starkt på Jens och jag ser fram emot att flöja hur han tillsammans med det övriga teamet på MedicSolution nu tar bolaget till nya höjder, säger Svante Andersson, styrelseordförande på MedicSolution.

Jens kommer senast från MedTech-bolaget SHL Healthcare och har även innan dess haft internationella roller däribland inom modulära sjukhusbyggnader.