Nyheter | 31 mar 2020

Hållbara lösningar för dagens och morgondagens kapacitetsbehov inom vården

Under Covid-19 virusets framfart är vår kunskap och våra produkter mer behövda än någonsin.Därför har vi förberett oss och rustat oss för att skyndsamt möta förfrågningar gällande allt från enklare vård- och IVA-salar till avancerade operationsrum.

Våra skräddarsydda enheter har hög grad av flexibilitet, där samma enhet kan lösa akuta behov som finns idag för att därefter transformeras för att möta sjukhusens långsiktiga utmaningar även bortom Corona. Vi följer samma byggnormer och regelverk som traditionellt platsbyggda lösningar, men med avsevärt kortare ledtid. Vi bygger bra vårdlokaler med hög kvalitet på kort tid. På ett hållbart sätt löser vi dagens akuta utmaningar, men även morgondagens kapacitetsbehov inom vården.

Vi finns tillgängliga. Ring eller maila Jörgen Stenqvist på 076-138 13 43, jorgen.stenqvist@swedishmodules.se

Läs mer om hur vi jobbar inom Medical här