Nyheter | 21 aug 2020

Evakueringslösning för forskarmiljö skapade bättre arbetsmiljö

Fakta

Intervju med:
Malin Bäckström
Facility Manager MPE, Forskare
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Malin var med genom hela projektets genomförande för att säkerställa forskarnas behov och arbetsmiljö ur ett brukarperspektiv. Malin är forskare och chef för enheten MPE – Mammalian Protein Expression Core Facility där de producerar proteiner för olika forskningsändamål.

Carina Sihlbom
Facility Manager, Proteomics, Forskare
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Carina var med genom hela projektets genomförande för att säkerställa forskarnas behov och arbetsmiljö ur ett brukarperspektiv. Carina är forskare och chef för enheten Proteomics Core Facility där de analyserar proteiner för olika forskningsändamål.

Min stora instrumentpark av högteknologisk och dyr analysutrustning ställer höga krav på att lokalerna ska klara av både värmeutveckling, samt höga ljudnivåer från vakuumpumparna.”

Evakuering av forskarmiljö under ett begränsat tidsfönster hösten 2019

På Medicinareberget, ett stenkast från Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset i centrala Göteborg, pågår bygget av Natrium. I byggnaden ska delar av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet flytta in 2023. Närheten mellan naturvetenskaplig och medicinsk utbildning och forskning kommer att skapa bättre förutsättningar för att lösa framtidens utmaningar för människor och miljö.

Byggnadens placering är en utmaning. Arbetsmiljön har påverkats av sprängningsarbetet som pågår mitt bland universitetets störningskänsliga forskning, verksamheter som måste fungera under byggtiden. Universitetet hade därför behov av en funktionell lösning för de verksamheter som behöver ersättningslokaler under byggtiden.

13 veckor från byggstart till besiktning

För två av Sahlgrenska akademins laboratoriefaciliteter blev lösningen labbmoduler som länkades ihop med befintliga Lundbergslaboratoriet genom en gångbrygga. Till detta projekt har vi på Swedish Modules levererat funktionella lokaler på kort tid. Exakt åtta veckor efter att den första stålstommen rullade in i fabriken i Emtunga så sattes den första modulen på plats i Göteborg. Fem veckor därefter genomfördes förberedande slutbesiktning enligt fastighetsägaren och hyresvärden Akademiska Hus önskade tidsplan.

I de nya lokalerna, som består av 800 kvm fördelat på tre våningar, huserar nu de två laboratoriefaciliteterna Mammalian Protein Expression (MPE) Core Facility och Proteomics Core Facility på Sahlgrenska akademin. MPE producerar proteiner för olika forskningsändamål och på Proteomics görs proteinanalyser för att tex jämföra olika sjukdomsstadier. MPE och Proteomics utför 400 olika uppdrag på ett år och servar mer än 100 forskargrupper. För att kunna utföra arbetet behövs lokaler med plats för laboratorier och instrumenthall. Totalt arbetar 15 personer i byggnaden men ibland är upp till 30 personer verksamma i lokalerna. Inom faciliteterna ryms även omklädningsrum och lunchrum.

Krav på utrymmen för avancerad högteknologisk analysutrustning

En av de stora utmaningarna var rummet för den högteknologiska och avancerade analysutrustningen som Proteomics hade.

– Vi hade letat efter nya lokaler under en längre tid då de lokaler vi hade inte längre fungerade rent praktiskt. På grund av vår stora instrumentpark av högteknologisk och dyr analysutrustning hade jag höga krav på att lokalerna skulle klara av både värmeutvecklingen från utrustningen, samt ljudet från vakuumpumparna, säger Carina Sihlbom, Facility Manager och forskare vid Proteomics.

– Just nu håller vi på med de sista justeringarna av temperaturen. Det stora rummet för våra analysinstrument som vi var mest nervösa över, har fungerat jättebra. Det är utrustning för mass-spektrometri med vakuumpumpar som har behov av rätt ventilation och temperatur. Här har Swedish Modules lyckats fantastiskt bra. Det är vi mycket nöjda med, fortsätter Carina.

”Lokaler anpassade efter våra behov skapar en mycket bättre arbetsmiljö”

– Lösningen från Swedish Modules som presenterades av vår hyresvärd gjorde att vi både fick tillgång till nya och moderna lokaler snabbt och att vi fick det precis som vi ville ha det. De höga krav som ställs på lokaler som ska användas för cellodling skulle också kunna uppfyllas. Istället för att vi skulle anpassa oss till lokalerna, fick lokalerna anpassas efter våra behov, berättar Malin Bäckström, forskare och Facility manager vid MPE.

– De nya lokalerna är mycket mer funktionella och mer anpassade efter våra behov, även om man såklart inte alltid kan få precis allt man önskar. Det är fascinerande att trots att ytan inte är större idag så är det mycket mer funktionellt och vi har lokaler som är helt anpassade efter verksamheten. Så var det inte tidigare. Att huset sitter ihop med befintliga lokaler gör det bara än mer bekvämt och lättillgängligt, fortsätter Carina.

Funktionella och pålitliga lokaler är en nödvändighet

Just nu är det många forskargrupper som är fokuserade på coronaviruset av naturliga skäl och både Proteomics och MPE har i dagsläget stort fokus på coronaviruset. Det ställer krav på både personal och utrustning som ska fungera i en avancerad miljö.

– Proteinerna vi tar fram används av forskare till både klinisk testning och för att mäta antikroppar i patienters blod i olika forskningsprojekt. Resultaten kan sedan användas i forskning och för tillverkning av vaccin. Vi odlar inga virus eller något infektiöst, men det är av största vikt för oss att vi har funktionella lokaler där cellerna kan växa bra för att kunna producera proteiner. Vi har bara varit installerade här ett par månader men än så länge ser det bra ut och vi fick igång våra celler i odling efter bara ett par veckor, säger Malin.

– Vi får in patientprover med coronaviruset som vi analyserar hos oss. Dock tar vi inte emot toxiska virus utan de är avaktiverade innan de kommer hit. Det är ett avancerat arbete att utföra proteinanalyser och undersöka vad som händer vid ett visst sjukdomstillfälle, berättar Carina.

De fina referensprojekten visade hur fina faciliteterna skulle bli

– Jag var rädd för att det skulle kännas som att vi arbetade i baracker men ju mer vi fick berättat för oss och ju mer vi fick se av referensprojekten, insåg vi att det är jättefina lokaler med väldigt hög standard. De är som vilka högteknologiska och moderna lokaler som helst, säger Carina.

– Jag är supernöjd med den lösning som blev. Vi fick tidigt se referensprojekten där Swedish Modules byggt bland annat sjukhus. Jag förstod snabbt att detta skulle bli ett hus med jättefina faciliteter som skulle fungera även för cellodling, fortsätter Malin.

– Det var också spännande att besöka fabriken i Emtunga och se hur tillverkningen av lokalerna gick till. Vi har träffat arkitekter och projektledare för att förklara våra behov, sedan är det vår hyresvärd Akademiska Hus som gjort beställningen, säger Carina.

Möjlighet att anpassa lokalerna utefter verksamheten

Skillnaden mellan prefabricerat och platsbyggt är teknik och väsentligt kortare byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för prefabricerat byggande som för platsbyggt. Både Malin och Carina har anpassat sina respektive våningsplan utefter sin verksamhet. Carina har tex valt en mer öppen lösning för kontoren än Malin. Malins medarbetare är dock nöjda med att få fler mindre kontor, efter att ha suttit många tillsammans i samma rum tidigare.

– På vårt plan har vi valt att slå ihop två rum för att vi ska kunna sitta fler personer tillsammans, det är en väldigt bra lösning som fungerar för oss, säger Carina.

Vi är väldigt nöjda med den lösning som tillhandahållits från Swedish Modules. De hade koll på vilka krav som ställdes på lokalerna och det levererade slutresultatet till oss som hyrestagare har tillgodosetts till största del. Det är helt nytt och så funktionellt. Vi har fått en fantastisk ny arbetsmiljö.

Läs mer om våra lösningar här ->