Nyheter | 20 sep 2016

Bygg modulärt – filmen om Karlskogas operationssalar

Se filmen om hur Karlskoga lasaretts modulära operationssalar blir verklighet – från projektering till driftsättning.